Pegas Nonwovens: predikce výsledků za 3Q2011

18.11.2011 13:04:09

Třetí kvartál by se měl svým vývojem znatelně lišit od první poloviny roku, a to díky zpoždění působení pass-through mechanismu, jehož působením by se měl ve 3Q konečně projevit růst polymerů v první polovině roku a zpožděný přenos tohoto pohybu do cen produkce v uplynulém období. Navíc za tento kvartál došlo k mírnému poklesu cen polymerů, což zapůsobí na rozšíření marží a společnost by tento vývoj měl přiblížit splnění celoročního cíle růstu EBITDA.

Za třetí kvartál očekáváme tržby ve výši 43,816 mil. eur (+8,3% y/y),  za tímto růstem stojí zejména růst cen polymerů, navíc za 3Q by se již také měly ve výnosech objevit první výstupy čerstvě spouštěné výrobní linky. Očekáváme také meziroční mírný růst nákladů na polymery, nicméně ne tak výrazný jako růst tržeb. Provozní zisk před odpisy OIBDA proto předpokládáme ve výši 10,847 mil. eur (+18,0% y/y), což indikuje EBITDA marži 24,8% (+2,1 proc. bodu y/y).

Společnost během roku 2011 změnila svoji metodiku odpisů (prodloužení doby odepisování linek) proto meziročně došlo k poklesu částky odpisů, což je společně s vývojem EBITDA důležitým faktorem v růstu provozního zisku EBIT, ten odhadujeme za 3Q ve výši 8,735 mil. eur (+71,8% y/y).

Kurzové vlivy tento kvartál neměly příliš výrazný dopad (odhadujeme cca 1,570 mil.eur náklad, loni zaznamenal Pegas 5,878 mil. eur výnos), podobně úrokové náklady jen mírně vzrostly na 0,920 mil. eur, odtud pramení náš odhad zisku před zdaněním ve výši 6,245 mil. eur (-30,9% y/y) a čistého zisku 5,686 mil. eur (-30,8% y/y).

Pegas má pro tento rok stanoven cíl růstu EBITDA o 2%-7%, za 1H klesal meziročně tento ukazatel o 5,7%. Odhadovaný vývoj v cenách polymerů a jejich promítnutí se do cen produkce však podle našich odhadů přiblíží Pegas splnění jeho cílů, odhadovaná EBITDA za 9M dosáhne 26,133 mil. eur, tedy již +2,5% y/y. Předpokládáme tedy, že Pegas Nonwovens potvrdí očekávané splnění svých celoročních cílů hospodaření. 

Kompletní predikce ke stažení zde zde.

Videokomentář k očekávaným výsledkům Pegas Nonwovens za 3Q 2011 zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář