Pegas Nonwovens: predikce výsledků za 2Q2011

15.08.2011 9:18:31

Pro Pegas Nonwovens byl druhý kvartál 2011 ve znamení rostoucích cen polymerů (oproti 1Q přibližně o 10%). To se tradičně promítlo rychleji do růstu nákladů, dopad na ceny produkce bude více patrný až v dalším kvartále. Úroveň fyzické produkce očekáváme na úrovních srovnatelných s předchozími kvartály.

Celkové výnosy za 2Q odhadujeme na 42,993 mil. eur (+25,0% y/y, +4,8% q/q), náklady na materiál a služby odhadujeme ve výši 32,279 mil. eur. (+27,4% y/y, +5,3% q/q). Postupné nabírání zaměstnanců pro obsluhu nové výrobní linky (ta je uváděna postupně do chodu právě v současné době) se promítne do zvýšení personálních nákladů, jejichž výši odhadujeme na 2,364 mil. eur (+30,0% y/y), ostatní provozní výnosy předpokládáme ve výši 0,200 mil. eur. Provozní zisk EBITDA za 2Q tedy odhadujeme na 8,550 mil. eur (+14,6% y/y), což znamená EBITDA marži 19,9%.

Částku odpisů odhadujeme na 2,119 mil. eur, což je hodnota srovnatelná s 1Q, avšak díky přehodnocení délky odepisování některých linek (od 1Q 2011) došlo k výraznému y/y poklesu o téměř 50%. Provozní zisk EBIT odhadujeme na 6,432 mil. eur (+93,9 % y/y). 

V oblasti finančních nákladů vedle běžných úrokových nákladů očekáváme jednorázovou položku související se zaúčtováním poplatku za poskytnutí úvěru ve výši cca 0,6 mil. eur. Celkové finanční náklady odhadujeme na 1,4 mil. eur. Výnosy z kurzových změn předpokládáme ve výši 0,780 mil. eur.

Zisk před zdaněním odhadujeme na 5,812 mil. eur, se započtením daně v odhadované výši 0,370 mil. eur předpokládáme čistý zisk za 2. kvartál na úrovni 5,442 mil. eur (+205,6% y/y). Tento vysoký růst čistého zisku je způsoben zejména zlepšením provozní výkonnosti, poklesem částky odpisů, ale také kurzovými výnosy, kdy loni za 2Q vykázala firma ztrátu přibližně o polovinu větší než letošní výnos.


Předpokládáme, že firma potvrdí svůj celoroční výhled EBITDA, kdy předpokládá růst o 2 % až 7 %. EBITDA za 1H dosáhne dle našeho odhadu 16,805 mil. eur, což je o 3,1% více, než za stejné období loni. Do druhé poloviny roku předpokládáme ještě další zlepšení provozní výkonnosti, zejména díky promítnutí se cen polymerů do cen produkce.

Kompletní predikce ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář