Pegas Nonwovens:predikce výsledků za 1Q2012

18.05.2012 11:44:27

Tradičně do hospodářských výsledků citelně promluví realizované ceny polymerů. V prvním kvartále tohoto roku došlo k výraznějším nárůstům cen této komodity oproti 4Q2011, což v systému, ve kterém se projeví vyšší ceny polymerů takřka okamžitě v provozních nákladech a až s delším časovým zpožděním ve výnosech, bude mít negativní vliv na výrobní marži. Ta se dle našeho odhadu sníží mezikvartálně o 4,8 p. b.

Meziročně dojde k nárůstu produkce kvůli spuštění nové výrobní linky v Příměticích ve 3Q2011. Vyšší produkce se ale neprojeví v plné výši do výnosů. Ty dle nás dosáhnou 42 mil. EUR a jen velmi mírně překročí loňské úrovně. Stále totiž pokračuje trend utlumené poptávky po produkci společnosti, jež byl zahájen už ve 4Q loňského roku. Jak již společnost oznámila ve svých předběžných finančních výsledcích za rok 2011, bude právě kvůli slabší poptávce pokračovat navyšování skladových zásob hotových výrobků.

Po změně odpisové politiky k 1.1.2011 je letos již položka odpisy meziročně porovnatelná. Očekáváme její nárůst oproti stavu k 3Q2011 kvůli zařazení nové výrobní linky do užívání. Výši odpisů odhadujeme na 2,95 mil. EUR a EBIT tedy na 5,7 mil. EUR, tzn. 7% meziroční pokles.

Zisk před zdaněním bude výrazně ovlivněn vývojem měnového páru EUR/CZK. V prvním čtvrtletí letošního roku došlo k rychlé apreciaci české koruny vůči euru a přecenění rozvahových položek tak bude mít silně pozitivní vliv. Předpokládáme, že společnost vykáže nerealizovaný kurzový výnos kolem 3,9 mil. EUR. Čisté úrokové náklady ovšem celkový finanční výnos sníží o 1 mil. EUR.

Celkově předpokládáme navýšení čistého zisku hlavně kvůli pozitivnímu dopadu měnového pohybu. Provozní úroveň výsledků bude však negativně ovlivněna zvýšením cen polymerů v uplynulém kvartále a pokračující slabší poptávkou. Předpokládáme, že společnost ve výhledech potvrdí svůj záměr na dosažení meziročního růstu EBITDA o 5 až 15 % a také se vyjádří k průběhu stavby egyptského provozu. Zajímá nás i komentář společnosti k navýšení skladových zásob, a zda bude setrvávat ve svém výhledu zlepšení situace v druhé polovině letošního roku.

Kompletní predikce výsledků ke stažení zde. zde. (122,67 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář