Pegas Nonwovens: Predikce výsledků hospodaření za 4Q/FY 2014

17.03.2015 8:30:14

Předpokládáme, že hospodářské výsledky za 4Q budou podpořeny velmi solidní výrobou, která by se měla pohybovat na obdobných úrovních jako za 3Q. Konkrétně by mělo jít o zhruba 24,7 tis. tun vyprodukovaných netkaných textilií. 

Výnosy by ale měly v mezikvartálním vyjádření mírně poklesnout, a to o odhadovaná 4 % na 57,9 mil. EUR. Příčinou je očekávané doplnění zásob hotových výrobků ve skladech, jejichž úroveň se po prodejně silném 3Q povážlivě ztenčily. Mělo by tak dojít k obdobné situaci jako ve 2Q jen s tím rozdílem, že dopad na EBITDA marže bude nejspíše slabší.

Hlavní příčinou zachování silnějších marží je příznivé působení mechanismu přenášení cen, kdy prodejní ceny ještě pravděpodobně nestihly zareagovat na pokles cen vstupních surovin. Dalším marže podporujícím faktorem by měl být vyšší podíl technologicky pokročilých materiálů v prodejním mixu. Trend stále silnějších prodejů vyspělých materiálů je patrný již několik kvartálů, přičemž za 3Q tvořila tato produkce již takřka polovinu veškerých výnosů.

Kurzové vlivy by se tentokráte měly na výsledcích Pegas Nonwovens podepsat příznivě. Čisté kurzové změny a ostatní finanční výnosy odhadujeme na 1,5 mil. EUR, za čímž by mělo stát posílení dolaru vůči euru během 4Q. Vliv vývoje koruny vůči euru by měl být spíše marginální.

Čistý zisk by měl být kromě solidní provozní úrovně a příznivými kurzovými vlivy podpořen i v meziročním srovnání nižšími úrokovými náklady. Zde odhadujeme pokles o 19 % y/y na 1,7 mil. EUR v důsledku poklesu dluhu i úrokové sazby.

Za celý loňský rok by mělo být dosaženo růstu EBITDA o 18 % y/y, což vyplní managementem na začátku roku vytyčený plán růstu tohoto ukazatele v rozmezí 12-22 % y/y. Kosmetické podstřelení predikcí je ale patrné na výrobě, která pravděpodobně vzroste jen o 9 % y/y ač vedení předpokládalo navýšení o minimálně 10 %.

Spolu se zveřejněním hospodářských výsledků by měl management vydat i výhled na letošní rok. Rozhodnutí o dostavbě egyptského závodu by padnout ještě nemělo, stejně tak neočekáváme ani zveřejnění návrhu letos vyplácených dividend. 

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (436,85 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář