Pegas Nonwovens: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2014

24.11.2014 13:12:51

Ke zveřejnění hospodářských výsledků Pegas Nonwovens za třetí kvartál letošního roku dojde ve čtvrtek před zahájením obchodování na BCPP.

Předpokládáme, že budou reportována poměrně solidní čísla, a to zejména díky vysokému tempu produkce, která nebyla v ČR narušována množstvím neplánovaných odstávek, tak jako v loňském 3Q. Tehdy totiž docházelo k častým výpadkům elektrické energie kvůli bouřkám, přičemž výrobu narušovaly i příliš vysoké teploty. Během letošního léta k ničemu takovému, dle našich odhadů, nedošlo. Díky tomu a samozřejmě i díky pozitivnímu příspěvku egyptské výrobní linky tak očekáváme růst produkce o 10 % y/y na celkových 24,9 mil. tun.

Zároveň očekáváme příznivý vliv efektu přenášení cen polymerů do provozních čísel Pegas Nonwovens, přičemž v loňském 3Q byl tento efekt naopak negativní. Výsledkem by měl být takřka 19% y/y nárůst výnosů na 56,8 mil. EUR při nadprůměrných maržích EBITDA.

Za celých 9M letošního roku by přitom EBITDA měla vzrůst o 20 % y/y na 33,5 mil. EUR, což znamená prozatím velmi pohodlné plnění celoročního plánu, který počítá s meziročním nárůstem EBITDA o 12-22 %. Je přitom pravděpodobné, že silnější marže vzhledem k pokračujícím poklesům cen ropy (pozitivně ovlivní i ceny polymerů) přetrvají i během 4Q. Ponecháváme tedy v platnosti náš odhad růstu celoroční EBITDA o 17,6 % y/y na 45,3 mil. EUR.

Vyšší úrovně marží by se měly pozitivně podepsat i na provozním zisku, jenž se dle naší predikce v meziročním srovnání zvýší o takřka 48 % na 7,7 mil. EUR. Takto silný nárůst je kromě pozitivního vývoje za toto čtvrtletí dán i velmi nízkou srovnávací základnou z 3Q loňského roku, kdy došlo k realizaci jedněch z nejnižších EBITDA marží v historii společnosti. 

Zajímavou položkou, která silně ovlivní čistý zisk, jsou nerealizované kurzové zisky plynoucí z přecenění některých aktiv. Za 3Q by mělo díky silnému posílení USD vůči EUR dojít k zaúčtování vyššího nerealizovaného kurzového zisku po přecenění vnitropodnikové půjčky egyptské dceřiné společnosti. Vliv této operace odhadujeme na zhruba 3,3 mil. EUR. Dopad měnového vývoje na páru EUR/CZK, dle nějž se přeceňuje vnitropodniková půjčka denominovaná v CZK, by měl být zanedbatelný.

Čistý zisk ale není vzhledem ke své značné volatilitě kvůli nerealizovaným kurzovým změnám příliš směrodatný k určení toho, jak se firmě v daném období dařilo či nedařilo. Z tohoto pohledu je mnohem více sledovaný zisk provozní.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (531,87 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář