Pegas Nonwovens: Predikce výsledků hospodaření za 3Q 2013

20.11.2013 15:19:10

Pegas Nonwovens zveřejní své výsledky hospodaření za 3Q/9M letošního roku zítra před zahájením obchodování na pražské burze.

Reportovaná čísla budou velmi zajímavá vzhledem k tomu, že do produkce poprvé v historii promluví egyptská výrobní linka. První komerční dodávky byly uskutečněny v druhé polovině července a od té doby se pracovalo na dosažení plné výrobní kapacity. Za 3Q předpokládáme poměrně nízký příspěvek této linky i kvůli dočasnému pozastavení výroby kvůli politickému napětí v zemi. Dle našich odhadů tak Pegas Nonwovens za uplynulé čtvrtletí celkem vyprodukoval 22,8 tis. tun netkané textilie (tj. +8,7 % y/y), přičemž jen 1 tis. tun by měl připadat na egyptský závod. Nárůst výroby na plnou výrobní kapacitu, tedy na 4,3 tis tun za čtvrtletí, očekáváme v průběhu čtvrtého čtvrtletí letošního roku.

Kromě uvedení nové výrobní linky do provozu bude hlavním faktorem ovlivňujícím výsledky vliv mechanismu přenášení cen vstupů do cen výstupů. V letošním roce by dle naší predikce měl Pegas Nonwovens realizovat nižší ceny za svou produkci při vyšších cenách vstupů, než tomu bylo v loňském roce. Kvůli tomu bychom měli být svědky zhruba 18% meziročního poklesu EBITDA na 9,3 mil. EUR.

Na úrovni EBIT se s nejvyšší pravděpodobností dočkáme ještě silnějšího meziročního poklesu kvůli zahájení odpisování nové výrobní linky. Její příspěvek by měl být kolem 0,77 mil. EUR z 3,67 mil. EUR celkových odpisů.

EBITDA spolu s EBIT bývá tradičně nejvíce sledovanou položkou výsledků Pegas Nonwovens. Nižší patra jsou totiž každým kvartálem silně ovlivňována přeceněním některých rozvahových položek dle vývoje CZK/EUR. Za uplynulý kvartál došlo jen k mírnému posílení CZK oproti EUR a tak bychom se co do objemu čistých kurzových změn tentokrát neměli dočkat přílišného překvapení. Nárůst by však měl být patrný na čistých úrokových nákladech poté, co by již nemělo docházet ke kapitalizaci úrokových nákladů spojených s budováním egyptské výrobní linky.

Předpokládáme, že i přes relativně slabá čísla za 3Q bude potvrzen výhled managementu na meziroční růst EBITDA o 5-15 %. Za 9M letošního roku se přitom EBITDA dle našeho odhadu v meziročním srovnání mírně snížila. Bude proto potřeba, aby ve čtvrtém kvartále došlo k posílení provozní úrovně, což bude zejména odvislé od vývoje cen polymerů. Ten prozatím naznačuje, že by se neměly opakovat tak slabé marže jako během 3Q.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (546,73 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář