Pegas Nonwovens: Predikce výsledků hospodaření za 2Q 2014

25.08.2014 8:10:53

Pegas Nonwovens zveřejní své výsledky hospodaření za druhý kvartál letošního roku ve čtvrtek 28. července, a to ještě před začátkem obchodování na pražské burze. 

Očekáváme, že výsledky nebudou tak silné jako za první kvartál, kdy byly pozitivně ovlivněny vyprodáním části zásob hotových výrobků. Nyní se musí úrovně zásob doplnit, což naopak neblaze dopadne na provozní úroveň hospodaření. Jinými slovy provozní marže pravděpodobně na mezikvartální bázi oslabí.

Již během prvního čtvrtletí jely linky Pegas Nonwonvens na 100 % své výrobní kapacity, a tak nepředpokládáme, že by mohlo dojít za 2Q k nějak citelnějšímu nárůstu výroby. Očekáváme tak stabilní úroveň produkce kolem 25 tisíc tun. V ročním srovnání však dojde k 15% nárůstu výroby vzhledem k již plnému vytížení egyptské výrobní linky.

Celkové výnosy společnosti by vzhledem k absenci prodejů skladových zásob měly v mezikvartálním srovnání mírně oslabit, a to o odhadovaných 5 % na 55,9 mil. EUR. U provozních nákladů předpokládáme také mírné snížení oproti 1Q na 45 mil. EUR. Faktorem stojícím za tímto vývojem je pravděpodobný pokles nákladů na materiál.

Vzhledem k tomu, že pokles provozních nákladů bude dle našich odhadů zaostávat za poklesem výnosů, očekáváme nižší marže EBITDA, než jakých bylo dosaženo v 1Q 2014. Námi předpokládaná úroveň je 19,4 %, což implikuje EBITDA na 10,8 mil. EUR.

Odpisy se vzhledem k aktivizování egyptských aktiv v meziročním srovnání silně navýší (tak jako během 1Q), a to o odhadovaných 26 % na 3,6 mil. EUR.

Očekávaný růst provozního zisku o 16 % y/y na 7,2 mil. EUR je plně v souladu s navýšením výroby, nicméně růst nebude tak výrazný jako v mimořádně silném prvním kvartále. Obdobná situace je přitom i u čistého zisku, jež by se měl navýšit o 18 % y/y na 4,4 mil. EUR.

Pokud se potvrdí naše očekávání, pak se za 1H zvýší EBITDA o 20,5 % y/y, což je na vrcholu managementem plánovaného růstu na celý rok (cíl zvýšit celoroční EBITDA o 12-22 %). Předpokládáme, že vedení bude prozatím konzervativní a celoroční cíl nebude nikterak upravovat směrem vzhůru. K tomu by se mohlo případně odhodlat až v případě pozitivních výsledků za 3Q. 

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (533,28 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář