Pegas Nonwovens: Predikce výsledků hospodaření za 1H 2012

29.08.2012 14:09:09

Pegas Nonwovens představí své výsledky hospodaření za uplynulý kvartál zítra v 8:00 CET. Výnosy bude na meziročním srovnání stále ještě pozitivně ovlivňovat vyšší produkce kvůli spuštění nové výrobní linky ze 3Q 2011. Celkové výnosy se tak dle našeho odhadu zvýší takřka o 10 % na 45,7 mil. EUR z loňských 41,57 mil. EUR.

V tomto čtvrtletí se ale na provozní úrovni negativně projeví posun v cenách polymerů, tedy pro Pegas Nonwovens naprosto klíčové výrobní suroviny. Náklady na spotřebovaný materiál tak dle nás vzrostou meziročně rychleji (+11 %) než výnosy (+10 %).  I přes růst EBITDA způsobený zejména vyššími prodeji, dojde k poklesu EBITDA marže o 0,4 pb.

Na úrovni EBIT již nejspíše uvidíme silnější meziroční pokles. Je to způsobeno vyššími odpisy právě kvůli zařazení nové výrobní linky do užívání. Předpokládáme, že celkové odpisy dosáhnou 2,89 mil. EUR vs. 2,12 v 2Q 2011 a EBIT se tak meziročně sníží o 5,6 % na 4,64 mil. EUR.

Úroveň výsledovky od provozního zisku níže je velmi ovlivněna položkou finanční výnosy/náklady. Každý kvartál totiž dochází k přecenění vnitropodnikové půjčky a bankovního dluhu společnosti. V 1Q letošního roku zaznamenal Pegas díky tomuto přecenění kurzový výnos ve výši 5,2 mil. EUR. V tomto kvartále ovšem došlo k silnému oslabení koruny oproti euru, a tak očekáváme naopak negativní vliv této položky na úrovni 4,2 mil. EUR. Spolu s čistými úrokovými náklady očekáváme snížení EBIT celkovými finančními náklady o 5,2 mil. EUR.

V našich odhadech tak předpokládáme, že se zisk před zdaněním dostane do záporných hodnot. Čistý zisk by ovšem měl být opět v zelených číslech kvůli kladnému příspěvku daně z příjmu.

Celoročním cílem společnosti je nárůst zisku EBITDA o 5 až 15 % oproti loňským 36 mil. EUR. Podle našich odhadů zatím Pegas nevykročil správnou nohou ke splnění tohoto cíle. Naplnění cíle růstu EBITDA o 5 % je dle naší predikce splněn jen na 45 % a cíl růstu na horní hranici tohoto rozpětí jen ze 41 %. Vzhledem k tomu, že je před námi ještě jeden půlrok a ceny polymerů jsou jen velmi obtížně predikovatelné, nemusí ještě dojít k úpravám těchto cílů.

Kompletní predikce výsledků ke stažení zde. zde. (535,73 KB)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.