Pegas Nonwovens: Predikce hospodářských výsledků za 2Q 2013

28.08.2013 13:44:18

Pegas Nonwovens představí své hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí tohoto roku ve čtvrtek 29. srpna před zahájením obchodování na pražské burze.

Objem výroby by dle naší predikce měl zůstat na úrovni z loňského druhého kvartálu, avšak výnosy by vzhledem k vyšším prodejním cenám měly v meziročním srovnání mírně vzrůst. V kombinaci s nižšími náklady na spotřebovaný materiál a služby by mělo být dosaženo silnější EBITDA marže než ve velmi slabém loňském 2Q.

Ukazatel EBITDA, což je u Pegas Nonwovens každokvartálně nejvíce sledovaný údaj, by tak měl za 2Q vzrůst o 32,5 % y/y na 10,7 mil. EUR. Za celé první pololetí by to znamenalo 20,8 mil. EUR, což představuje 18,2% meziroční nárůst. Připomínáme, že celoročním cílem vedení společnosti je dosáhnout meziročního růstu EBITDA o 5-15 %. Prozatím se tedy daří tento cíl naplňovat.

Oproti 2Q 2012 by měly být odpisy na mírně nižší úrovni (2,9 mil. EUR vs. 3,1 mil. EUR) a EBIT by tak měl v meziročním porovnání vzrůst rychleji než EBITDA. Od této položky níže bývá výsledovka firmy takřka vždy silně ovlivněna finančním výsledkem hospodaření, který určují zejména kurzové změny z titulu přecenění několika rozvahových položek (vnitropodniková půjčka a bankovní dluh).

Během 2Q 2013 došlo jen k mírnému oslabení české koruny oproti euru a tak jsou tentokrát dopady přecenění jen velmi minimální, zvláště v meziročním porovnání. Tyto položky však nejsou tak významné při vyhodnocení hospodářských výsledků vzhledem k tomu, že k přecenění dochází každý kvartál a navíc jde pouze o účetní, tedy nerealizované zisky/ztráty. Do cash flow firmy se tyto pohyby nikterak nepromítají.

Více než samotná čísla však bude důležitější komentář managementu k vývoji v Egyptě. To bude nejspíše i hlavním tématem konferenčního hovoru, který se uskuteční ve čtvrtek od 17:00 CET. Prozatím platí, že je v oblasti, kde Pegas Nonwovens vybudoval svůj nový závod, nadále relativní klid a pozastavení výroby mělo čistě preventivní charakter. Pokud by se však odstávka protáhla hlouběji do čtvrtého kvartálu, mělo by to již materiální dopady na hospodářské výsledky firmy a v ohrožení by se ocitl i celoroční cíl firmy. Tomuto scénáři však přisuzujeme pouze nízkou pravděpodobnost a v našich odhadech nadále přepokládáme splnění stanovených cílů růstem EBITDA o 11 % y/y na 42,3 mil. EUR.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (546,88 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář