Pegas Nonwovens: Predikce hospodářských výsledků za 1Q 2013

21.05.2013 15:09:27

Pegas Nonwovens vydá své hospodářské výsledky za první kvartál tohoto roku již ve čtvrtek a to ještě před začátkem obchodování na pražské burze.

Podle našich odhadů dojde k silnějšímu meziročnímu nárůstu tržeb vlivem zvýšené produkce (22,4 tis. tun v 1Q13 vs. 21 tis. tun v 1Q12). Cena produkce by přitom měla zůstat na obdobných úrovních jako v 1Q 2012. Celkové tržby by tedy měly vzrůst o 8,5 % y/y na 48 mil. EUR. Náklady na spotřebu materiálu (představující přes 90 % celkových provozních nákladů Pegasu) dle našich odhadů vzrostou o 9,2 % y/y na 32,7 mil. EUR. Příčinou je navýšení produkce při odhadovaném mírném nárůstu cen polymerů. Celkové provozní náklady očekáváme meziročně vyšší o 10 % na 38,4 mil. EUR.

Vzhledem k mírně rychlejšímu tempu růstu provozních nákladů oproti tržbám tak očekáváme i meziroční snížení marží na úrovni EBITDA. I přes nižší marže by však EBITDA měla vzrůst o 1,5 % y/y na 9,6 mil. EUR.  Ve čtvrtém kvartále loňského roku došlo k poměrně silnému snížení odpisů oproti předchozím kvartálům téhož roku (na 2,6 mil. EUR vs. průměrných 3 mil. EUR za 9M téhož roku. Dle našich odhadů šlo jen o jednorázovou záležitost a pro 1Q 2013 očekáváme opětovné přiblížení odpisů na běžnější úrovně, konkrétně 2,9 mil. EUR.

Provozní úroveň výsledků by se neměla nijak výrazně vymykat od předchozích kvartálních reportů společnosti. Jinak tomu ovšem bude na nižších patrech výsledovky. Vzhledem k silnější depreciaci české koruny oproti euru za první tři měsíce letošního roku vykáže firma odhadovaných 4,4 mil. EUR, jakožto kurzovou ztrátu z přecenění rozvahových položek. Jedná se o čistě účetní krok, který nemá žádný vliv na cash flow společnosti a který každokvartálně silně ovlivňuje výsledky společnosti.

Vzhledem k tomu, že se úrokové náklady nebudou meziročně výrazně lišit (1,1 mil. EUR v 1Q13 vs. 1 mil. EUR v 1Q12), jde 88% snížení zisku před zdaněním na vrub hlavně nerealizovaným kurzovým ztrátám. Daň z příjmů bude vzhledem k využitému daňovému štítu působit na celkový čistý zisk pozitivně, a ten tak meziročně klesne nižším tempem než EBT.

Očekáváme, že vedení potvrdí celoroční finanční výhledy i plán spustit komerční výrobu v egyptském závodě během září až října letošního roku.

Kompletní predikce výsledků ke stažení zde. zde. (540,32 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář