Pegas Nonwovens: flash analýza výsledků za 4Q2011

15.03.2012 16:46:57

Dnešní výsledky společnost Pegas Nonwovens nepřinesly na provozní úrovni větší překvapení, čistý zisk však již přinesl výrazněji horší hodnoty, než s jakými počítal náš i tržní odhad, a z tohoto důvodu vidíme také negativní tržní reakci v ceně akcie.

Tržby za 4. kvartál dosáhly 39,60 mil. eur (+1,8% y/y, náš odhad 42,13 mil. eur). Zde vidíme výraznější odchylku od našich odhadů, nicméně do úrovně EBITDA byl tento rozdíl opět smazán. Přibližně o stejnou hodnotu se liší odhady a realita u nákladů na materiál a služby, ty dosáhly 27,60 mil. eur, při našem odhadu 30,23 mil. eur. Osobní náklady vykázaly 2,25 mil. eur (-2,8% y/y, náš odhad 2,17 mil. eur), a nepřekvapily ani ostatní náklady/výnosy, které vykázaly kladnou hodnotu 269 tis. eur (náš odhad 200 tis. eur). Dosažená EBITDA za 4Q tedy činí 10,02 mil. eur (+3,0% y/y), což mírně překonává náš odhad 9,92 mil. a je přesně v souladu s tržním konsenzem. Nižší než očekávané tržby (i přes zařazení nové linky v 4Q) jsou dílem zpomalení odbytu koncem roku (což bylo naznačováno firmou již u 3Q výsledků), firma tak nyní disponuje zvýšenými skladovými zásobami, které by naopak měly pozitivně ovlivnit výsledky v roce 2012.

Provozní zisk EBIT dosáhl 7,21 mil. eur (+26,6% y/y, náš odhad 7,03 mil.), výrazné meziroční zlepšení je stejně jako v předchozích kvartálech způsobeno změnou doby odepisování výrobních linek, což je krok který od 1.1.2011 výrazně snížil částku odpisů.

Ve finanční oblasti naopak vidíme negativní jevy. Čisté úrokové náklady dosáhly vcelku očekávané hodnoty 1,17 mil. eur (náš odhad 1,05 mil. eur), negativní překvapení však vykázala položka kurzových ztrát, pramenící z přehodnocení finančních závazků. Společnost sice naznačovala, že tato položka bude v 4Q výrazněji negativní, skutečnost však naše odhady překonala, čisté FX ztráty dosáhly 5,8 mil. eur, při našem odhadu 5,1 mil. eur. Další negativum vidíme u daňového nákladu, i zde díky zúčtování odložené daně společnost indikovala vyšší než obvyklou úroveň, nicméně i tady skutečná výše překonala naše odhady. Celková daňová povinnost dosáhla 2,52 mil. eur, při našem odhadu 0,8 mil. eur. Společnost tak vykázala čistou ztrátu 2,28 mil. eur, při našem odhadu zisku 0,08 mil. eur.

Z pozice struktury výroby netkaných textilií pro jednotlivé účely se příliš nezměnila, téměř 90% produkce jde stále do segmentu hygieny, nezměnila se ani příliš geografická struktura odbytu.

Pozitivně hodnotíme také zveřejněné výhledy na tento rok, kdy společnost očekává růst EBITDA v rozmezí 5% až 15%, tzn. rozmezí 37,87 až 41,48 mil. eur. V naší predikci jsme předpokládali očekávaný růst do 10%, výhledy společnosti tedy považujeme za kosmeticky lepší než náš odhad. Hospodaření v tomto roce by také měly negativně ovlivnit náklady související s přípravou projektu v Egyptě, společnost je odhaduje na 1,0 mil. eur (spuštění potvrzeno v 2H 2013).

Celkové investice za rok 2011 dosáhly 41,6 mil. eur, v souladu s plánem budování nových linek, během roku také zejména díky investicím narostlo zadlužení společnosti, ke konci roku činilo necelých 126 mil. eur (meziroční nárůst o cca 20 mil. eur). Aktuální poměr čistý dluh/EBITDA dosahuje 3,3x.

Na dopolední tiskové konferenci CEO společnost nepotvrdil dříve dodržovanou progresivní dividendovou politiku. To považujeme také za negativní signál. Na jednu stranu je logické, že by v současné době zvýšených investičních výdajů firma omezila růst dividendy, na druhou stranu po oznámení projektu v Egyptě (v 2Q 2011) společnost politiku postupného navyšování dividendy potvrdila. Aktuální nepotvrzení této politiky proto indikuje spíše opatrnější přístup společnosti ke své hotovosti. Bližší informace o dividendové politice očekáváme od zítřejšího setkání s analytiky.

Po zveřejnění výsledků akcie na pražské burze klesala o více než 2%, což je na tento titul výrazná reakce. Negativní tržní reakce byla způsobena zejména horším výsledkem čistého zisku, jak jsme výše uvedli, provozní (významnější) stránka hospodaření dopadla v souladu s našimi odhady, a to jak za rok 2011, tak v oblasti výhledů na letošní rok. Dnešní výsledky tedy náš dlouhodobý náhled na hospodaření společnosti příliš nezměnily, potenciál negativního vlivu na akcie vidíme však v možné změně dividendové politiky. 

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář