Pegas Nonwovens: flash analýza výsledků za 4Q2010

17.03.2011 10:56:42
  • Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens zveřejnil své výsledky hospodaření dnes před zahájením obchodování na pražské burze. Dosažené celoroční výnosy 148,15 mil. eur nedosáhly na naše ani tržní odhady (viz tabulka výše), nicméně ukazatel EBITDA, který je hlavním faktorem v našem hodnocení výsledků, dosáhl hodnoty 35,218 mil. eur, což je již hodnota téměř totožná s tržním odhadem a jen mírně horší než náš odhad. Provozní stránku hospodaření společnosti za rok 2010 proto hodnotíme neutrálně. Pro rok 2010 měla společnost za cíl pokles EBITDA o ne více než 10%, poklesem o 9,2% se tento cíl podařilo splnit, byť těsně.
  • Ukazatel provozního zisku EBIT dosáhl 18,865 mil. eur, tedy hodnota téměř shodná s naším odhadem a překonávající tržní odhad. Podobně nevelké rozdíly oproti našemu odhadu vidíme také u zisku před zdaněním a u čistého zisku 21,039 mil. eur. 
  • Ve struktuře výroby Pegasu neproběhly větší změny, stále jde velká většina produkce (téměř 90% výnosů) do segmentu hygieny, podobně stálé je geografické rozdělení tržeb, více než 95% produkce stále směřuje do regionu širší Evropy. 
  • Pro rok 2011 si Pegas stanovil za cíl růst EBITDA o 2% až 7%. Po letech 2009 a 2010 kdy měla firma za cíl pokles EBITDA o ne více než 10% tak firma očekává pro tento rok růst EBITDA. My jsme v naší predikci uvažovali růst okolo 10%, proto z našeho pohledu jde o mírné zklamání, nicméně nutno brát v potaz poslední vývoje na komoditních trzích vlivem nepokojů v Libyi a zemětřesení v Japonsku a odtud pramenící aktuálně zvýšenou nejistotu, stejně jako tradiční zpoždění v působení pass-through mechanismu. Na trhu se však před výsledky objevily i odhady počítající s mírným poklesem EBITDA v roce 2011. 
  • Firma dále potvrdila plán výstavby nové linky s očekávaným spuštěním v 3Q 2011, mírně pozitivně hodnotíme snížení výhledů letošního CAPEX na 32 mil. eur, z dříve odhadované výše 34 mil. eur, toto snížení by mělo přispět k naplnění dlouhodobé politky mírného každoročního navyšování dividendy. Dividendovou problematiku firma nekomentovala, nebylo to ani očekáváno.
  • Na tiskové konferenci po výsledcích zazněla ještě jedna nikoliv nezajímavá informace, společnost údajně v 2Q letošního roku uskuteční rozhodnutí ohledně případné zahraniční akvizice či nové investice. Tento záměr firma dlouhodobě proklamuje, v loňském roce byla založena dceřiná společnosti Pegas Nonwovens International, která by tento projekt měla zašťitovat, za rok 2010 také firma vykázala v této souvislosti (prověření potenciálních příležitostí) jednorázové náklady 0,9 mil. eur, tyto kroky tak blízkost rozhodnutí v této věci naznačovaly. Pegas také potvrdil dřívější vyjádření, že se tento projekt odehraje mimo region Evropy, podle našeho odhadu se s největší pravděpodobností bude jednat o země bývalého Sovětského svazu, popř. region Blízkého východu. 
  • Pro rok 2011 má již v současné době Pegas vyprodánu veškerou výrobní kapacitu, a to včetně výrobní kapacity prozatím budované linky. Tohle není překvapivé a bývá to u společnosti zvykem. S prodejem produkce nové linky počítá i výše zmíněný odhad růstu EBITDA. 
  • Celkově zveřejněné výsledky hodnotíme neutrálně, vzhledem k malým odchylkám od tržních i našich odhadů, optimismus vzbuzuje odhadovaný výhled růstu EBITDA pro tento rok, nicméně podstatná část faktorů které tento ukazatel ovlivňují je mimo kontrolu společnosti. Asi nejdůležitější nebo nejpřekvapivější zprávou je avizovaný konkrétnější termín rozhodnutí o zahraniční akvizici či investici. Akcie během dnešního obchodování na zveřejněné výsledky reagují mírným růstem.
Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář