Pegas Nonwovens: flash analýza výsledků za 3Q2011

24.11.2011 12:15:40

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens oznámil dnes výsledky za třetí čtvrtletí. Na rozdíl od předchozího kvartálu společnost svými výsledky vcelku naplnila očekávání, mírné zklamání však vidíme u komentáře k celoročním výhledům.

Již dříve známý vývoj na trzích s polymery se podle očekávání projevil do hospodaření firmy. Růst polymerů v 1H se promítl do růstu 3Q tržeb, naopak postupný pokles cen polymerů za poslední měsíce ulevil firmě v nákladech. Výnosy za 3Q dosáhly celkem 43,664 mil. eur (+7,9% y/y), což je hodnota mírně nižší než náš odhad 43,8 mil. eur a výrazně nižší než tržní odhad 45,6 mil. eur. Tento vývoj stojí také za růstem EBITDA na 10,753 mil. eur, což je opět hodnota jen mírně pod náš i tržní odhad, cca 10,85 mil. eur. EBITDA marže narostla na 24,6% oproti 22,7% v 3Q předchozího roku. EBIT byl meziročně ovlivněn zejména změnou výše odpisů díky přehodnocení doby odepisování výrobních linek, dosáhl 8,593 mil. eur (+69% y/y). Opět jen lehce pod naše i tržní odhady. Meziročně i mezikvartálně klesly personální náklady, zejména díky přecenění opčního akciového plánu.

Podobně mírně pod odhady se vyvíjel i čistý zisk, který dosáhl 5,480 mil. eur (-33,3% y/y, náš odhad 5,7 mil. eur). Výrazný meziroční pokles byl způsoben zejména výraznými kurzovými zisky ve 3Q loňského roku. Svoji roli sehrálo také vypršení investiční pobídky v podobně osvobození od daně na jednu ze starších výrobních linek, nicméně tento fakt byl předem znám.

Avizovaným zklamáním byl komentář k aktuálnímu vývoji na trzích s netkanými textiliemi, kde vidí firma jisté zpomalení, podle jejích slov zřejmě pouze krátkodobé. Trh s netkanými textiliemi s primárním uplatněním v oblasti výroby hygienických výrobků je sice vcelku nezávislý na vývoji ekonomického cyklu, uvedené zpomalení však přeci jen přičítáme aktuálně nejistému vývoji evropské ekonomiky a nebylo by pro nás překvapením, kdyby toto působení mělo dlouhodobější charakter. Nicméně firma potvrdila očekávané rozpětí vývoje provozního zisku EBITDA pro celý rok ve výši 2% - 7%, ovšem s dodatkem, že tento ukazatel bude blíže dolní hranici uvedeného rozpětí, což odpovídá i našim odhadům. Toto je také podle našeho názoru zdrojem negativní tržní reakce, během dopoledne akcie klesaly o necelých 1,5%, po obědě až k 3%.

Firma nadále potvrdila pokračování egyptského projektu podle plánu, s očekávaným spuštěním v druhé polovině roku 2013. Bližší komentáře k příštímu roku firma neposkytla, již dříve však uvedla, že má prodánu většinu své produkce (což je před koncem roku obvyklý stav).

Během uplynulých měsíců společnost započala investici do egyptského závodu, již při minulých výsledcích Pegas zvýšil odhad ročního CAPEX, ve 3Q činily investice celkem 6,1 mil. eur, za 9M dosáhly investice 25,7 mil., ve 4Q tedy k naplnění plánu zbývá proinvestovat cca 16,5 mil. eur.

S investicemi souvisí také zvýšení zadlužení společnosti, ke konci 3Q čerpala firma úvěry v celkové výši 119,2 mil. eur, loni ke konci 3Q to bylo 98,2 mil. eur. S tímto souvisí také růst úrokových nákladů, které ve 3Q dosáhly 1,0 mil. eur. (+16% y/y). Navíc s předchozím refinancováním úvěrového rámce došlo k navýšení úrokové marže. Celkový objem úvěrového rámce činí 180 mil. eur, jeho kapacita je tak pro současné potřeby společnosti dostatečná.

Kompletní flash analýza výsledků ke stažení zde zde.

Videokomentář ke zveřejněným výsledkům Pegas Nonwovens za 3Q 2011 ke shlédnutí zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář