Pegas Nonwovens: flash analýza výsledků za 2Q2011

25.08.2011 16:34:35

Výrobce netkaných textilií oznámil dnes výsledky za druhé čtvrtletí. Zveřejněná čísla hodnotíme z pohledu našich odhadů jednoznačně negativně, náš pesimismus je však mírněn dobrými výhledy pro druhou polovinu roku. 

Za 2Q firma vykázala výnosy ve výši 41,572 mil. eur. To je hodnota výrazně nižší než náš (42,993 mil. eur) i tržní (42,240 mil. eur) odhad. Meziročně sice došlo k růstu výnosů o 20,8% my jsme však očekávali ještě vyšší růst. Růst výnosů je při zhruba konstantní úrovni výroby způsoben samozřejmě růstem cen produkce, v návaznosti na růst cen polymerů. Podobně jako výnosy vykázal horší výsledek také ukazatel EBITDA, který dosáhl 7,032 mil. eur, při našem odhadu 8,550 mil. eur a tržním 7,950 mil. eur. EBITDA dokonce meziročně poklesl o 5,7%, což jde na vrub zejména rostoucím cenám polymerů, které jsou hlavním faktorem v hospodaření firmy. Pro 2Q působil negativně tzv. pass-through mechanism, kdy se rostoucí ceny polymerů promítají rychleji do cen vstupů než do cen produkce, což má negativní dopad na provozní marže (v 2Q11 16,9%, v 2Q10 21,7%). Dále narostly také např. personální náklady s růstem počtu zaměstnanců pro novou linku (dosáhly 2,2 mil eur, +23% y/y). Tyto náklady byly částečně zmírněny dotací na nová pracovní místa, díky tomu vykázala položka ostatních výnosů celkem 332 tis. eur.


Odpisy vykázaly vcelku očekávanou výši 2,115 mil. eur, meziroční pokles o 49%, způsobený změnou doby odpisování některých linek jsme komentovali již v predikci. Provozní zisk EBIT dosáhl 4,917 mil. eur. Finanční stránka hospodaření dopadla lépe než odhady, z celkového pohledu však není příliš významná. Díky horší provozní úrovni dopadl pod naše i tržní očekávání také čistý zisk, za 2Q dosáhl 4,412 mil. eur (+148% y/y), při našem odhadu 5,442 mil. eur.


V souvislosti s novou linkou v Egyptě zvýšil Pegas svůj letošní výhled CAPEX na 42 mil. eur, původní hodnota 32 mil. eur jde na vrub dokončované investici do aktuálně spouštěné výrobní linky v ČR. S financováním nové linky souvisí také dříve ohlášené refinancování a zvýšení objemu stávajícího úvěru až do výše 180 mil. eur.


Pegas Nonwovens i přes pokles EBITDA v 1H (-6,2%) potvrdil celoroční cíl růstu tohoto ukazatele o 2% - 7%. Očekávanému splnění nahrává několik faktorů, jednak pokles cen polymerů, který firma pozoruje za poslední týdny, a který je v kontextu vývoje na komoditních trzích, které byly také zasaženy výraznými výprodeji. Druhým pozitivním faktorem je očekávaný zpožděný projev pass-through mechanismu do výnosů, resp. cen produkce, kdy zvýšené ceny polymerů v 1H by se měly naplno projevit do cen produkce až v druhé polovině roku. Třetím faktorem je nová výrobní linka, která je průběžně spouštěna v těchto dnech a v 2H již by se měl projevit odbyt její produkce. Firma odhaduje, že během letoška bude díky nové lince navýšen objem výroby přibližně o 5 tis. tun.


Jak jsme předeslali, dnešní výsledky hodnotíme negativně, ovšem očekáváme, že druhá polovina roku bude o poznání lepší než ta první. Mírně negativní byla také tržní reakce v ceně akcie, kdy na pražské burze vidíme 0,41% pokles. Další důležitou událostí pro akcionáře bude rozhodný den pro výplatu dividendy (1,0 eur na akcii, výnos cca 5,6%), který nastane 20. října 2011, posledním dnem s možností koupit akcie s nárokem na dividendu je tedy 17. říjen 2011.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde (122,80 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář