Pegas Nonwovens: flash analýza výsledků za 1Q2012

24.05.2012 13:55:41

Dnes ráno před otevřením trhů zveřejnil své hospodářské výsledky za uplynulý kvartál výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens. Tržby byly příznivě ovlivněny spuštěním nové výrobní linky na konci loňského roku. Meziročně se jejich objem zvýšil o 8 % na 44,3 mil. EUR a mírně překonaly náš odhad i tržní konsensus. První tři měsíce letošního roku byly doprovázeny opětovným vzestupem cen polymerů, což bude mít negativní dopad na provozní ziskovost společnosti ve druhém čtvrtletí tohoto roku. V našich predikcích předpokládáme stabilizací cen této komodity, ale vzhledem k její vysoké volatilitě jsou zde významná rizika odlišného vývoje.

Úměrně s navýšením produkce se zvýšily i provozní náklady a EBITDA marže se tak meziročně jen velmi mírně zvýšila o 1,3 p.b. Kvůli vyššímu než předpokládanému pozitivnímu vlivu mechanizmu přenášení cen vstupů do výsledné produkce lehce překonala naše odhady a dostala se na úroveň tržního konsensu. V následujícím čtvrtletí se ale už tento pozitivní efekt úplně vytratí a bude působit spíše negativně. Samotný ukazatel EBITDA se meziročně zvýšil o 15 % na 9,5 mil. EUR.

U položky odpisy došlo k jejich 46,1% nárůstu oproti loňskému prvnímu kvartálu na 3,1 mil. EUR. Důvodem je zahájení odepisování nové výrobní linky. Jejich absolutní výše byla ale v souladu s našimi odhady.

Kvůli razantnímu posílení české koruny oproti euru a následnému přecenění rozvahových položek (hlavně vnitropodnikové půjčky a bankovního dluhu), došlo k nárůstu finančních výnosů. Kurzové zisky představovaly 5,2 mil. EUR. V naší predikci z 18. května jsme upozorňovali na tento pozitivní vliv, ale výsledná hodnota překonala naše očekávání o 1,3 mil. EUR. Celkové finanční výnosy byly v souladu s předpoklady sníženy o úrokové náklady ve výši 1 mil. EUR. Tyto náklady se meziročně zvýšily o více než 30 % kvůli vyššímu úvěru, který si společnost sjednala kvůli potřebě financování výstavby nové výrobní kapacity v Egyptě.

Efektivní daňová sazba činila 19 % a byla tak víceméně v souladu s naším odhadem 18 %. Čistý zisk vykázal z výše uvedených důvodů 36,4 % meziroční nárůst na 8,7 mil. EUR. Jelikož ovšem do něj významnou měrou promluvily právě kurzové vlivy, nepřikládáme tomuto ukazateli příliš velkou váhu. Provozní úroveň výsledků ovšem hodnotíme mírně pozitivně.

Celkové vynaložené investice za uplynulý kvartál dosáhly hodnoty 8,2 mil. EUR, což znamená 43,9% snížení oproti stejnému období v loňském roce. Největší podíl z této částky (5,2 mil. EUR) opět putoval do Egypta. Zbylé prostředky byly použity v rámci běžných investičních výdajů. Společnost zároveň potvrzuje strop letošních investic na 46 mil. EUR.

Podle očekávání management setrvává ve svém celoročním výhledu růstu EBITDA o 5-15 % y/y. Relativně vysoký rozptyl je stanoven kvůli velmi volatilnímu a nelehce predikovatelnému vývoji cen polymerů. Od výsledků v druhém kvartále očekáváme zhoršení provozních marží právě kvůli nepříznivým cenám vstupního materiálu. Ceny polymerů jsou totiž na úrovních historických maxim z května loňského roku.

Kompletní flash analýza k výsledkům Pegas Nonwovens za 1Q2012 ke stažení zde. zde. (480,50 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář