Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2013

21.11.2013 16:11:02

Dnes ráno zveřejněné hospodářské výsledky Pegas Nonwovens zklamaly na všech hlavních úrovních a to i přesto, že očekávání byla nastavena poměrně konzervativně.

Při neexistenci tržního konsensu budeme tentokrát srovnávat oficiální čísla pouze s našimi odhady. Hned na první příčce výsledovky, tedy na výnosech, vidíme nižší než očekávanou hodnotu. V naší predikci jsme odhadovali, že se podaří navýšit výnosy o 2,4 % y/y na 49 mil. EUR. Reálně se ovšem hodnota výnosů v meziročním srovnání takřka nezměnila. Pozitivní efekt téměč 8% meziročního růstu produkce (na 22,6 tis. tun, vs. náš odhad 22,8 tis. tun) byl vymazán nižší realizovanou cenou produkce (2 117 EUR/t vs. 2 282 EUR/t v 3Q 2012).

V meziročním srovnání také došlo k nárůstu celkových provozních nákladů (o 7 % y/y na 39,2 mil. EUR). Největší procentuální nárůst přitom postihl osobní náklady v důsledku přecenění opčního akciového plánu na reálnou hodnotu a nárůstu počtu zaměstnanců kvůli zprovoznění egyptské výrobní linky. V celkovém součtu se však na úrovni celkových provozních nákladů neudálo nic překvapivého.

Nižší než očekávaná úroveň EBITDA tak jde čistě na vrub slabým výnosům. Dosažené marže pouhých 18,3 % jsou pod námi očekávanou hodnotou a zároveň znamenají nejnižší provozní ziskovost od 2Q roku 2012.

Došlo tedy k nižšímu než očekávanému příspěvku k dosavadní EBITDA. Ta se za 9M letošního roku dostala na hodnotu 27,9 mil. EUR, což znamená 3,2% meziroční pokles. Cílem managementu pro tento roku přitom bylo dosažení růstu EBITDA o 5-15 % y/y (při výsledcích za 2Q oznámen předpoklad dosažení tohoto cíle jen na jeho spodní hranici). Vzhledem k horšímu vývoji hospodaření za 3Q bylo od tohoto cíle úplně upuštěno a nyní management předpokládá celoroční EBITDA v rozmezí 37-39 mil. EUR, což znamená nové pásmo a to -2,9 % y/y až +2,3 % y/y.

Zveřejněná čísla spolu se sníženým výhledem nelze vnímat jinak než negativně. Nicméně problémy, které za tímto vývojem stály, považujeme za jednorázové, které by neměly mít žádný vliv na dlouhodobý růstový potenciál společnosti. Pro dlouhodobého investora je tak Pegas Nonwovens, dle našeho názoru, stále atraktivním titulem.

Kompletní Flash analýza ke stažení zde. zde. (537,27 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář