Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 2Q 2015

27.08.2015 13:27:19

Pegas Nonwovens zveřejnil své výsledky hospodaření dle očekávání dnes před otevřením BCPP. Za druhé čtvrtletí došlo k navýšení výroby o 3,8 % y/y na 25 634 tun, přičemž my jsme v našich odhadech kalkulovali s růstem produkce o 5,7 % na 26 100 tun, tedy s obdobnými úrovněmi, jaké se společnosti podařilo dosáhnout během 1Q. 

Nižší než očekávaná výroba byla jedním z důvodů, proč reportované výnosy výrazněji podstřelily námi i trhem očekávané úrovně. Tou klíčovou příčinou ale byl citelnější než očekávaný negativní dopad mechanismu přenesení cen vstupních materiálů. Realizované výnosy za 2Q totiž byly ve značné míře založeny na cenách polymerů z prvního pololetí, kdy se tato komodita obchodovala na letošních minimech.

Na druhou stranu se následný postupný nárůst cen polymerů promítl do nákladů méně, než jsme predikovali. Management reportoval celkové náklady na spotřebu materiálu a služeb na úrovni 37,5 mil. EUR oproti námi odhadovaným 43,8 mil. EUR. Očividně tak během 2Q byly vstupní suroviny v podobě polymerů nakupovány za nižší než predikované ceny. To je zároveň hlavní důvod, proč na položce EBITDA nevidíme tak výrazné podstřelení očekávaných hodnot jako u výnosů. EBITDA marže dokonce mírně pozitivně překvapila.

Na poklesu ziskovosti se v meziročním srovnání kromě negativně působícího mechanismu přenosu cen vstupních surovin podílelo i zvýšení položky osobních nákladů. Za jejím posílením o 78 % y/y na 4,1 mil. EUR stojí zejména vliv přecenění opčního akciového plánu, které si vyžádalo 2,5 mil. EUR

Celkově tedy EBITDA za letošní první pololetí klesla o 2,6 % y/y na 21,6 mil. EUR oproti trhem očekávaném poklesu o 1,4 % y/y na 21,8 mil. EUR. Management však ani po reportu slabší výkonnosti za 1H nepřikročil k redukci svého celoročního výhledu a dál počítá s dosažením EBITDA v rozmezí 44-48,5 mil. EUR.

Dnes zveřejněné informace považujeme za mírně negativní, nicméně neočekáváme, že budou mít dlouhodobější dopad na akcie společnosti. Mnohem více nás bude zajímat rozhodnutí managementu ohledně (ne)dostavení egyptského závodu, které prozatím stále nepadlo.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (381,13 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář