Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 1Q 2015

28.05.2015 9:01:21

Pozitivní překvapení u dnes reportovaných výsledků hospodaření je patrné už na položce celkových výnosů. Ty v meziročním srovnání posílily o téměř 3 % na 60,6 mil. EUR, což překonalo naše i tržní odhady.  Příčinou byl výraznější než očekávaný pozitivní efekt egyptských prodejů, které jsou fakturované v dolarech ale na úrovni konsolidovaných dat účtovány již v eurech. Kvůli výraznému posílení dolaru oproti euru během prvního čtvrtletí tak vznikl tento rozdíl.

Velmi příznivě se vyvíjela i samotná výroba. Podařilo se vyprodukovat 26,2 tis. tun netkaných textilií, což znamená 5,3% meziroční nárůst a zároveň překonání námi očekávané úrovně 25,5 tis. tun. Je evidentní, že se daří dále optimalizovat výrobní proces a předcházet neplánovaným odstávkám. Díky velmi solidní produkci bylo možné navýšit i skladové zásoby hotových výrobků, aniž by došlo k meziročnímu poklesu realizovaných výnosů.

Díky vyšším výnosům a příznivému efektu mechanismu přenášení cen polymerů posílila i EBITDA, konkrétně o 3 % y/y na 12,6 mil. EUR. Trend postupného poklesu cen vstupních materiálů se však už v únoru otočil a tak bude pozitivní přínos mechanismu přenášení cen ve druhém čtvrtletí už zcela neutralizován.

Odpisy se oproti 1Q 2014 zvýšily o 9 % y/y na 4 mil. EUR, což mírně překonalo trhem odhadovaných 3,7 mil. EUR. Příčinou byl opět vývoj eurodolaru, který přispěl k nárůstu v eurech vyjádřených odpisů egyptského výrobního závodu. Na EBIT tak již nevidíme to samé pozitivní překvapení jako na EBITDA.

Nejcitelnější změna oproti odhadům je patrná na úrovni zisku před zdaněním, který byl podpořen vysokými nerealizovanými kurzovými zisky z titulu přecenění vnitropodnikové půjčky. Toto překvapení se dál prolíná až na čistý zisk, který díky tomu v meziročním srovnání posílil o 159 % y/y na 14,4 mil. EUR, což zároveň znamená nejvyšší hodnotu v historii společnosti. Vzhledem k převážně pouze účetním vlivům, které za ní stojí, jí však nepřikládáme větší váhu.

Management potvrdil své celoroční výhledy, což není překvapením. Celkově hodnotíme dnes zveřejněné informace jako pozitivní, čemuž odpovídá i zhruba 2% kladná reakce akcií Pegas Nonwovens na BCPP. 

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (428,88 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář