Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 1Q 2013

24.05.2013 8:54:31

Výsledky Pegas Nonwovens za 1Q letošního roku mírně překonaly tržní i naše odhady. Překvapení se objevuje hned na úrovni celkových výnosů, které byly podpořeny vyššími než očekávanými objemy prodejů. Firma během prvního kvartálu dokonce vyprodala výraznou část svých skladových zásob z předchozích období. Nejde však o žádný významný zvrat na trhu s netkanými textiliemi. Smlouvy s odběrateli Pegas Nonwovens jsou flexibilní a dovolují odklon od plánovaného objemu dodávek v rozmezí až několika procent.

Provozní náklady se dle očekávání meziročně zvýšily silněji než celkové tržby. Tento nárůst byl způsoben jednak vyšší výrobou a jednak nárůstem cen vstupních surovin. Negativně překvapil meziroční růst osobních nákladů o 14 % na 2,4 mil. EUR, přičemž jsme očekávali jejich stagnaci kolem 2,1 mil. EUR. Příčinou takto silného růstu bylo hlavně přecenění opčního akciového plánu. Kvůli těmto faktorům tak došlo k meziročnímu poklesu EBITDA marže o námi očekávaných 1,3 pb na 20,1 %.

Jak jsme upozorňovali v naší úterní predikci, došlo k mezikvartálnímu nárůstu odpisů o 11,5 % na 2,9 mil. EUR. Potvrdila se tedy naše domněnka, že ve 4Q 2012 byly odpisy sníženy jen jednorázovými vlivy. Provozní zisk tedy po očištění od vlivu vyšší než očekávané EBITDA z našeho pohledu nevykázal žádné překvapení.

Provozní úroveň hospodaření Pegas Nonwovens hodnotíme mírně pozitivně vzhledem k silnějším než očekávaným celkovým výnosům a udržení uspokojivé úrovně EBITDA marží. Nižší patra výsledovky byla v meziročním srovnání silně negativně ovlivněna vykázanou nerealizovanou kurzovou ztrátou z titulu přecenění rozvahových položek. Jde však o trhem očekávaný faktor, který na celkové výsledky nemá větší vliv a vzhledem k tomu, že jde jen o nerealizované ztráty, nemá přecenění žádný vliv na cash flow firmy.

Vedení společnosti potvrdilo svůj celoroční výhled, dle kterého dojde k růstu EBITDA o 5-15 % y/y.  Během prvního kvartálu došlo k růstu EBITDA o 6 % y/y, takže se tento plán prozatím daří plnit. Nejočekávanější událostí letošního roku je komerční spuštění egyptské továrny. K tomu by mělo dojít v září či říjnu, přičemž již nyní je stavba takřka hotova a linky dokonce již vyprodukovaly první vzorky textilií. Potíže s odbytem tato linka mít s nejvyšší pravděpodobností nebude vzhledem k již podepsanému tříletému kontraktu s tamním odběratelem. V našem modelu nadále počítáme s vybudováním další egyptské linky a jejím spuštěním v roce 2016.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (537,53 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář