Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 1H 2013

29.08.2013 16:05:21

Produkce společnosti byla za 2Q letošního roku takřka totožná s tou v loňském 2Q (pouze +1,1 % na 21 847 tun). Tuto skutečnost jsme v naší předvýsledkové predikci očekávali, mírně nás však zklamala cena realizované produkce. Jednotkové výnosy totiž zůstali také na loňských úrovních, přičemž jsme očekávali jejich mírné zvýšení a to o 3,6 % na 2,3 tis. EUR za tunu. Výsledkem byly nižší než očekávané celkové výnosy, tedy 48,1 mil. EUR oproti trhem i námi očekávanými 50 mil. EUR.

Provozní náklady klesly v meziročním porovnání v souladu s odhady a celkově nižší než očekávaná EBITDA tak je výsledkem pouze nižších výnosů. Oproti velmi slabému loňskému 2Q, kdy vlivem nepříznivého vývoje cen polymerů poklesla EBITDA marže až pod 17 % jde o meziroční zlepšení, ale v kontextu nastavených celoročních cílů společnosti představuje takto slabá úroveň EBITDA riziko. Navíc se kvůli růstu cen ropy začaly v posledních týdnech zvedat i ceny polymerů, což bude opět vytvářet tlak na provozní marže. I přes všechny tyto faktory management potvrzuje svůj cíl dosáhnout růstu úrovně EBITDA o 5-15 %, nově ovšem předpokládá dosažení pouze dolní hranice tohoto rozpětí.

EBIT za 2Q vzrostl o 24 % y/y na 6,2 mil. EUR, což bylo způsobeno meziročním růstem EBITDA doplněným meziročním poklesem odpisů. Snížení odpisů z 3,1 mil. EUR na 2,9 mil. EUR bylo způsobeno oslabením české koruny vůči euru a bylo plně očekáváno.

Nižší úrovně bývají tradičně silně ovlivněny přeceněním rozvahových položek v závislosti na pohybu české koruny k euru. Za sledované období došlo k jen velmi mírnému oslabení CZK oproti EUR, čili kurzová změna je nyní minimální. V 2Q 2012 byly však ztráty z titulu tohoto přecenění velmi silné a v meziročním vyjádření tak došlo k citelnému zvýšení čistého zisku.

Reportovaná čísla následovaná konzervativnějším výhledem musíme vnímat mírně negativně, nicméně informace o obnovení provozu egyptské výrobní linky slabší data za 2Q z našeho pohledu úspěšně kompenzují. My i vedení společnosti totiž nadále vidíme v egyptském projektu obrovský růstový potenciál celé firmy a je tedy klíčové, aby výroba zde probíhala dle plánu. Připomínáme, že celková kapacita této linky by se měla pohybovat kolem 18 tis. tun textilií za rok a svého plného využití by měla začít dosahovat již během 4Q letošního roku.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (535,67 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář