Pegas Nonwovens: Flash analýza výsledků hospodaření za 1H 2012

30.08.2012 14:16:02

Dnes ráno zveřejněné výsledky Pegasu mírně překvapily již na úrovni výnosů. Meziroční nárůst o 15,4 % ve 2Q na 48 mil. EUR překonal náš (45,7 mil. EUR) i tržní (46,5 mil. EUR) odhad. Růst výnosů oproti minulému roku byl způsoben vyšším objemem produkce díky nové výrobní lince uvedené do provozu ve druhém pololetí roku 2011. Celková produkce tak v uplynulém kvartále meziročně vzrostla o 23,2 % na 21,6 tis. tun, resp. za celé pololetí o 22,5 % na 42,7 tis. tun.

Mírně vyšší než naše odhady byly ve 2Q ovšem i náklady na spotřebovaný materiál (37,6 mil. EUR vs. 36,2 mil. EUR), které tak meziročně vzrostly o 15,3 %. Tento nárůst byl způsoben růstem cen polymerů jako základní výrobní suroviny Pegasu. Nicméně v posledních měsících začaly ceny opět klesat, což bude mít pozitivní vliv na provozní výsledky v následujícím kvartále.

Na úroveň EBITDA působilo hlavně navýšení výrobních kapacit a tak ve 2Q předvedla obdobný meziroční růst jako celkové výnosy. Kvůli zařazení nové linky do užívání se však zvýšil i objem odpisů, což negativně působí na zisk EBIT. Ten vzrostl ve 2Q jen o 2,3 % na 5 mil. EUR, což bylo na úrovni trhem očekávaných 4,9 mil. EUR.

Nižší část výsledovky je každý kvartál výrazně ovlivněna přeceněním vnitropodnikové půjčky a bankovního dluhu. Ve 2Q došlo k silné depreciaci koruny k euru, což vyústilo v nerealizované kurzové ztráty na úrovni 3,8 mil. EUR (očekávali jsme 4,2 mil. EUR). Vyšší než jsme odhadovali, ale byly čisté úrokové náklady (1,3 mil. EUR vs. odhad 1,1 mil. EUR). Celkový dopad finančních nákladů na zisk před zdaněním tak byl takřka dle očekávání a společnost vykázala ztrátu na zisku před zdaněním.

Čistý zisk se však překlopil do mírného zisku díky pozitivnímu efektu nerealizovaných kurzových ztrát na daň z příjmu. Společnost ve svém výhledu potvrzuje celoroční cíl dosáhnout růstu EBITDA o 5-15 % a ubezpečuje, že průběh budování nového výrobního závodu v Egyptě probíhá podle plánu a s instalací technologií Pegas plánuje začít v 4Q 2012.

Celkově vnímáme zveřejněné výsledky neutrálně až mírně pozitivně díky dobrým perspektivám pro 3Q a zachování celoročního výhledu, který je zatím splněn z 46,5 % pro dolní hranici cíleného rozpětí a z 42,4 % pro hranici horní.

Kompletní flash analýza výsledků Pegas Nonwovens ke stažení zde. zde. (479,69 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář