Pegas Nonwovens: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

29.06.2015 13:31:15

Letošní rok bude nejspíše znamenat další milník v historii společnosti Pegas Nonwovens. Již za necelý měsíc, konkrétně při zveřejnění hospodářských výsledků za druhé čtvrtletí letošního roku, by mělo dojít k oznámení rozhodnutí o (ne)rozšíření výrobních kapacit v Egyptě. V této analýze pracujeme se scénářem realizace další zahraniční expanze, která se stane dalším katalyzátorem růstu firmy.

Jde o konzistentní očekávání oproti předchozí analýze ze začátku loňského roku. Změnou je však načasování výstavby této dodatečné výrobní kapacity. Oproti dříve uvažovanému zahájení výroby již v příštím roce, je nyní reálné očekávat start produkce až v roce 2017.

S touto úpravou je spojena revize odhadů vývoje hospodářských výsledků firmy, a to zejména v letech 2016 a 2017. Pozitivní vliv rozšíření produkce nyní očekáváme až v roce 2017 s tím, že naplno se projeví o rok později, kdy dojde k dokončení fáze postupného náběhu na maximální výrobní kapacitu.

Určitých změn doznaly i vstupní parametry našeho oceňovacího modelu. Vzhledem k meziročnímu růstu dluhopisových trhů jsme ponížili odhadované bezrizikové sazby. Na podzim loňského roku proběhla velmi úspěšná emise korporátních dluhopisů, jimiž byly částečně refinancovány bankovní dluhy společnosti. Ještě do konce tohoto roku by se přitom měla celá akce zopakovat, což dál stlačí náklady financování Pegas Nonwovens. Tuto skutečnost jsme v našem modelu zohlednili snížením nákladů na držený cizí kapitál.

Tyto kroky spolu s dalšími níže popsanými úpravami vyústily v pokles průměrných vážených nákladů kapitálu, což mělo příznivý vliv na ocenění akcií firmy.

Aktualizovanou roční cílovou cenu stanovujeme pomocí dvoufázového modelu diskontovaných peněžních toků. Po všech úpravách jsme dospěli k cílové ceně 802 CZK. Cílová cena je mírně pod úrovní aktuální ceny tržní, nicméně po započítání dividendového výnosu představuje roční investice do akcií společnosti očekávaný potenciální výnos 1,8 %. Stanovujeme tak investiční doporučení na stupni „DRŽET“.  

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (658,27 KB)


Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář