Pegas Nonwovens: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

04.03.2014 8:39:15

Rok 2013 představoval zlomový milník v historii Pegas Nonwovens. Otevřením první egyptské výrobní linky totiž došlo k zahraniční expanzi společnosti. Právě tato výroba spolu s jejím očekávaným rozšířením v první polovině roku 2016 představuje zdroj růstu firmy.

Vliv nových výrobních kapacit by přitom měl být patrný již na číslech za loňský rok. Předpokládáme, že se celkové výnosy meziročně zvýší o 5,9 % při růstu produkce o 5,8 % y/y. Vzhledem k tomu, že nové výrobní kapacity byly uvedeny do provozu až během 3Q jde o růst spíše tlumený. Výrazněji by egyptský provoz měl do čísel Pegas Nonwovens promluvit v letošním roce, kdy čekáme nárůst výroby o 13,7 % y/y a růst celkových výnosů o 13,5 %.

Oproti naší analýze z 30. 6. 2013 jsme mírně snížili své očekávání ohledně celkové výrobní kapacity egyptského provozu a to z předchozích 48 tis. tun vyprodukovaných textilií ročně na 45,5 tis. tun. Od tohoto kroku se následně odvíjí snížený výhled růstu významných finančních ukazatelů.

Změn doznaly i samotné parametry našeho oceňovacího modelu. Mírně jsme snížili WACC pro první i pokračující fázi ocenění zejména kvůli nižším požadovaným rizikovým přirážkám a vyššímu zastoupení cizího kapitálu na celkovém financování firmy.

Ke stanovení dvanáctiměsíční cílové ceny jsme opět zvolili dvoufázový model diskontovaných peněžních toků. Po všech úpravách jsme dospěli k mírnému zvýšení cílové ceny a to z předchozích 592 CZK na současných 610 CZK.

Dle metodiky uvedené na předposlední straně tohoto dokumentu a vzhledem k závěrečné ceně akcií na BCPP z 28. 2. 2014 stanovujeme investiční doporučení na stupeň „Držet“ z předchozího „Akumulovat“.

Nejbližší významnou korporátní událostí bude bezesporu zveřejnění výsledků hospodaření za rok 2013, které je naplánováno na 20. března před zahájením obchodování na BCPP. Predikci těchto čísel uvádíme níže, přičemž nás bude nejvíce zajímat současný vývoj v Egyptě spolu s jakoukoliv indikací budoucích plánů managementu v této zemí. Návrh dividendy by měl být znám až později, pravděpodobně během třetího čtvrtletí letošního roku.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (670,98 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář