Pegas Nonwovens - aktualizace cílové ceny

01.07.2013 7:49:11

V letošním roce čeká společnost Pegas Nonwovens historický okamžik. Poprvé od svého založení v roce 1990 totiž začne vyrábět mimo území České republiky. Současné linky v Příměticích a Bučovicích (Jihomoravský kraj) doplní během třetího kvartálu komerční výroba z první linky v nově postaveném egyptském závodě.

Právě zahraniční expanze bude v následujících letech hlavním generátorem růstu společnosti. Současná výrobní kapacita devíti linek, z nichž nejnovější byla zařazena do provozu v roce 2011, je dlouhodobě vyprodána a firmě tak nezbývalo nic jiného, než opět expandovat.

Egypt přitom nebyl zvolen náhodou. V průmyslové zóně, kterou Pegas Nonwovens zvolil, již nyní sídlí současní velcí odběratelé firmy a další se plánují usadit v okolí. Firma tak prakticky jen následovala své obchodní partnery, což vzhledem k velikosti Pegas Nonwovens je vhodná strategie.

V této analýze jsme aktualizovali nové skutečnosti, jako je očekávaný náběh nové produkce, rozložení financování investice či změna ve výhledu pro plánovanou druhou linku. Všechny tyto úpravy měly vliv na predikovaný budoucí vývoj cash flow společnosti, přičemž změn doznaly i další parametry našeho dvoufázového modelu diskontovaných peněžních toků.

Vzhledem k rostoucímu budoucímu podílu egyptských operací na celkových tržbách tak například došlo k nárůstu bezrizikových sazeb využívaných ve druhé fázi tohoto modelu, což mělo přímý vliv na růst nákladů vlastního kapitálu.

Po aktualizaci našeho oceňovacího modelu jsme získali 12-měsíční cílovou cenu akcií společnosti Pegas Nonwovens a to 592 CZK. Dle metodiky uvedené na předposlední straně této analýzy tak stanovujeme investiční doporučení na stupni „AKUMULOVAT“.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (615,23 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář