O2: aktualizace cílové ceny

30.12.2014 15:15:46

Minoritní akcionář O2 Czech Republic čelí několika výzvám. Ta hlavní se týká budoucí výše dividendy. Nejistá je také budoucnost firmy na burze samotné a kroky k ovládnutí celé firmy majoritním akcionářem. Cílovou cenu v ročním horizontu metodou diskontovaných peněžních toků jsme stanovili na 246 CZK za akcii s doporučením prodat. Prodejní doporučení odráží právě výše zmíněné nejistoty, když minoritní akcionáři jsou plně závislí na rozhodování PPF jako majoritního akcionáře.

Budoucí dividendová politika byla nejistá už před oznámením úvěru pro PPF, po něm se ještě zvýšila. PPF totiž dostane značnou část kupní ceny za 66% podíl nazpět a nebude už tak nutně potřebovat pravidelnou dividendu. Pokud by šlo jen o finanční kapacitu, O2 by si mohlo dovolit vyplácet 100 % zisku, nicméně otázkou zůstává, proč by se dělili s minoritními akcionáři o zisk.

Není totiž vůbec jisté, jak dlouho budou vůbec minoritní akcionáři existovat. Podle posledních kroků to vypadá, že PPF se postupně snaží získat čím dál větší podíl, čehož je důkazem i poslední neveřejná nabídka na až 1 % akcií. Je sice pravdou, že novela Občanského zákoníku znesnadnila proces vytěsnění, ale i k němu PPF při dostatečně nízkém free floatu podle našeho názoru přistoupí.

Další otázkou je, jak dlouho bude O2 Czech Republic listovaná na burze. 85 % na vlastnických právech totiž může rozhodnout o stažení akcií z burzy, což považujeme za pravděpodobné.

Samotné hospodaření je právem v pozadí všech výše zmíněných zpráv. Do budoucna očekáváme zpomalení a téměř zastavení poklesu tržeb i provozního zisku, nicméně na nějaký významnější obrat to v horizontu několika málo let nevypadá.

Prodejní doporučení navzdory cílové ceně, která je o 5 % vyšší než aktuální tržní cena, odráží velkou nejistotu, která je s akciemi O2 CR spojená. Zejména pro dividendové akcionáře další držení akcie podle našeho názoru nedává smysl.

 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář