NWR: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q/FY 2014

24.02.2015 11:01:08

Společnost New World Resources (NWR) dnes oznámila, že za 4. čtvrtletí 2014 dosáhla čistého zisku ve výši 106,9 mil. EUR, což znamená, že za celý rok 2004 byla reportována čistá ztráta 21,1 mil. EUR. Tato čísla nejsou porovnatelná s odhady, protože jsou ovlivněna dvěma zásadními jednorázovými položkami. Tou první, negativní, je odpis hodnoty dlouhodobého majetku ve výši 182,6 mil. EUR (odpis souvisí s pokračujícími negativními podmínkami a výhledy na trhu, pro připomenutí, před rokem firma odepsala ve 4Q téměř 500 mil. EUR, za celý rok 2013 potom 807 mil. EUR). Jedná se o nehotovostní účetní položku.

Provozní výnosy dosáhly 172,3 mil. EUR, což je mírně nad naším očekáváním. Lepší čísla firma reportovala také na provozních nákladech, díky čemuž dosáhl zisk EBITDA 6,7 mil. EUR vs. očekávaných -7,3 mil. EUR. Provozní výsledek je již ovlivněn výše zmíněným odpisem a dosáhl tak reportovaných -197,8 mil. EUR, po úpravě potom -15,1 mil. EUR vs. oček. -27,3 mil. EUR.

Na finančním výsledku je zaúčtována druhá podstatná jednorázová položka: zisk z kapitálové restrukturalizace ve výši 366,5 mil. EUR. Díky této, opět nehotovostní položce, se reportovaný zisk před zdaněním vyhoupl na úroveň 158,4 mil. EUR, což představuje upravených -25,5 mil. EUR (oček. -49,3 mil. EUR). Reportovaný čistý zisk potom dosáhl 106,9 mil. EUR, upravený -76,9 mil. EUR (toto číslo ovšem není upraveno o daňové souvislosti upravovaných nehotovostních položek, je tedy nesrovnatelné s odhady).

Pro investory je klíčový vývoj hotovosti: Firmě se podařilo pozitivně překvapit na kapitálových investicích (CAPEX), které byly ve 4Q o 15 mil. EUR nižší, než jsme očekávali a celoročně se tak zastavily na hodnotě 60 mil. EUR. Díky tomu se hotovost udržela na slušných 128 mil. EUR (vs. 100 mil. EUR našeho očekávání). Vzhledem k tomu, že firma oznámila pro letošní rok plán CAPEX pouze 30-40 mil. EUR (očekávali jsme 60 mil. EUR), v modelu nám vychází, že by se firma letos měla udržet z hlediska hotovosti na přibližně stejných úrovních, jako v roce 2014. Na úrovni EBITDA nám potom vychází cca 70 mil. EUR zisk. Na druhou stranu nad velmi nízkou úrovní CAPEX zbytečně nejásáme, protože je otázkou, zda tak nízký CAPEX dává dostatečnou jistotu pro splnění očekávané těžby pro následující roky. Celkově hodnotíme výsledky mírně pozitivně díky lepším provozním číslům a vývoji hotovosti, největším otazníkem pro nás zůstává vývoj CAPEX a jeho dopady na budoucí těžbu. Výhledy cen uhlí jsou stále nepříznivé.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (457,97 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář