Nová fundamentální analýza společnosti Telefónica O2 Czech Republic

03.12.2007 10:16:28

Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. je jediný integrovaný telekomunikační operátor v České republice, poskytující jak služby pevných linek tak služby mobilní sítě. Je vedoucím poskytovatelem pevných linek a s tržním podílem cca 40% jedním ze dvou největších mobilních operátorů. Od února 2007 provozuje Telefónica mobilní síť také na Slovensku Telefónica O2 Czech Republic má několik dceřiných společností, které pokrývají některé z jejich činností, např. datové přenosy, firemní komunikační řešení (IT služby), poradenství, financování ostatních společností ve skupině.

Za poslední roky společnost navyšovala čistý zisk, a to zejména díky růstu výnosů z mobilního segmentu, výnosy ze segmentu pevných linek dlouhodobě klesají, výsledky za 3. čtvrtletí 2007 však indikují zastavení tohoto trendu a mírné zvýšení výnosů i v pevném segmentu. Do budoucna předpovídáme nárůst ziskovosti, tažený zejména nárůstem výnosů v mobilním segmentu, z důvodu neustále se zvyšujícího mobilního provozu. Nezanedbatelnou váhu bude mít také nárůst výnosů z pevného připojení k internetu pomocí technologie ADSL. Velmi rychle rostou výnosy poskytování IT služeb, ovšem prozatím nejsou složkou s významným vlivem. Společnost v posledních letech navyšovala vyplácené dividendy, ovšem díky výplatnímu poměru vysoko přes 100% je pravděpodobné, že se současný dividendový výnos cca 9% bude do budoucna snižovat, po zvýšení zisku pak může opět růst. Trvale by si však měl udržet výši pro investory atraktivní. Měřeno poměrovými ukazateli je společnost relativně drahá, lze to však ospravedlnit nízkým zadlužením a vysokým předpokládaným nárůstem zisku.

Na základě naší fundamentální analýzy jsme pomocí metody dividendového diskontního modelu (DDM) dospěli k ceně 609 Kč za akcii, jako výstup metody diskontovaného volného cash-flow k vlastnímu kapitálu (FCFE) vychází cílová cena 684 Kč na akcii. Váženým průměrem těchto dvou cen (kdy váhy jsme stanovili v poměru 0,4 DDM vs. 0,6 FCFE, z důvodu větší vypovídací schopnosti modelu FCFE) stanovujeme cílovou cenu akcie společnosti Telefónica O2 Czech Republic ve výši 654 Kč, což znamená prémii vůči současné ceně ve výši 19%, s čehož vyplývá naše investiční doporučení "koupit".

Celá analýza k dispozici ke stažení zde:

Telefonica_O2_2007.pdf Telefonica_O2_2007.pdf (391,32 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář