New World Resources - změna cílové ceny a doporučení

25.02.2010 14:27:42

§         Společnost New World Resources včera oznámila hospodářské výsledky za 4Q a celý rok 2009. Po třech ztrátových čtvrtletích se společnost v posledních třech měsících roku vrátila do černých čísel, za pomoci vyšších prodejů uhlí i nečekaně nízkých finančních nákladů. Díky tomu překonala naše i tržní očekávání a celoroční ztráta se tak smrskla na 61,6 mil. EUR (1,6 mld. Kč).§         Na trhu s koksovatelným uhlím došlo v posledních měsících roku 2009 k oživení poptávky. To lze částečně vysvětlit efektem šrotovného, které povzbudilo výrobu automobilů a tedy i poptávku po oceli. Ocelárenské podniky, klíčoví zákazníci NWR, zvýšili ve druhé polovině roku 2009 produkci a potažmo poptávku po koksovatelném uhlí resp. koksu. Ačkoliv i nadále vidíme oživení průmyslu v CEE jako poměrně křehké, zdá se, že nejhorší období již má průmysl za sebou.§         V současné době je trh s uhlím velmi napjatý, a to i přes stále velmi vlažné oživení průmyslu ve světě. Jedinými důvodem této situace je Čína, jejíž čisté importy značně ovlivňují celosvětový trh s uhlím a tedy i ceny. Vliv Číny přitom v průběhu krize značně narostl, vždyť její podíl na světové poptávce po oceli vzrostl jen za poslední rok velmi výrazně: z 37% v roce 2008 na 47% v roce 2009. Důsledkem je značný tlak na růst cen, který ještě eskaluje kvůli velmi tuhé zimě na severní polokouli (především v USA).§         Společnost NWR na začátku února zveřejnila očekávaný objem produkce pro letošní rok i výsledky vyjednávání o cenách uhlí a koksu. U produkce zůstává firma poměrně opatrná a očekává těžbu 11 mil. tun uhlí, což je na stejné úrovni jako těžba 2009. Hlavním driverem, který by tedy měl dovést hospodaření NWR v letošním roce do zisku, by tedy měl být cenový vývoj. Zatímco u energetického uhlí ceny ve srovnání s rokem 2009 klesnou (ze 72 EUR/t na 63 EUR/t), u klíčového koksovatelného uhlí (mělo by tvořit cca 60% letošní těžby) a koksu ceny rostou. Ovšem - zatím pouze pro 1Q2010. O cenách koksovatelného uhlí za zbytek roku resp. na období duben 2010 až březen 2011, bude NWR se svými zákazníky jednat v následujících týdnech.§         Na základě aktualizovaných výhledů těžby a cen uhlí jsme revidovali naši cílovou cenu akcií NWR. Náš model diskontovaných peněžních toků FCFF ukazuje na 12-měsíční cílovou cenu 215 CZK/akcii ve srovnání s předchozí cílovou cenou 155 Kč/akcii. Nová cílová cena je o 21% vyšší než aktuální tržní cena, proto měníme naše investiční doporučení ze stupně „prodat" na stupeň „koupit".

Celá analýza je k dispozici ke stažení zde. zde. (359,20 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář