New World Resources - změna cílové ceny

26.04.2010 6:54:23

Společnost New World Resources v minulém týdnu oznámila ceny uhlí vyjednané se svými zákazníky pro japonský fiskální rok 2010 (2Q2010 až 1Q2011). Společnost dosáhla díky příznivým podmínkám na trhu mimořádného nárůstu cen u koksovatelného uhlí i koksu. V naší poslední analýze jsme očekávali zvýšení cen koksovatelného uhlí o 15% ve srovnání s 1Q2010 resp. o 32% vs. 2009. Skutečný nárůst ceny uhlí činí 60% resp. 84% (při předpokládaném kurzu 25,0 CZK/EUR). NWR tak dosáhlo cen na úrovni světového benchmarku (cca 200 USD/t) díky rostoucí poptávce po oceli a doplňování skladů oceláren.Podobných nárůstů dosáhla společnost i u koksu, jehož cena pro 2Q2010 činí 250 EUR/t ve srovnání se 185 EUR/t na 1Q2010 (tj. růst o 35% q/q). Naopak u energetického uhlí (představuje cca 40% těžby NWR 2010e) letos dochází k meziročnímu poklesu ceny ze 72 EUR/t na 63 EUR/t. Ceny energetického uhlí byly pro celý rok 2010 dojednány již v úvodu roku (přechod na japonský fiskální rok se týká pouze koksovatelného uhlí).Výše zmíněný cenový vývoj nás vede k výrazně zlepšené projekci tržeb a zisků NWR pro letošní rok i roky následující. Kromě výrazně vyšších cen k tomu dopomáhá i zvýšený cíl letošní těžby z původních 11 mil. tun na 11,5 mil. tun. Díky tomu nyní očekáváme, že tržby meziročně vzrostou o 37% místo původně očekávaných 16% a zisk na úrovni EBITDA se zvýší o 157% místo původní projekce +67%.  

Na základě tradičního modelu diskontovaných peněžních toků DCF jsme stanovili roční cílovou cenu akcií New World Resources ve výši 325 Kč. Tato cena převyšuje aktuální cenu akcií NWR na trhu (280 Kč, závěrečná cena ze dne 23.4.2010) o 16,1%, proto ponecháváme naše investiční doporučení na stupni „KOUPIT".

Celá analýza je ke stažení zde. zde. (193,47 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář