New World Resources: změna cílové ceny

08.04.2009 7:14:40

Ekonomická krize od říjnového vydání naší poslední revize cílové ceny NWR nabrala na mimořádné intenzitě. Výrazný útlum evropského ocelárenského průmyslu v posledních měsících značně změnil rozložení sil na trhu s koksárenským uhlím a koksem ve střední Evropě. Několik let trvající převis poptávky nad nabídkou je minulostí, což se pochopitelně projevilo ve vyjednáváních mezi NWR a klíčovými zákazníky o cenách a objemech uhlí pro letošní rok. NWR pro letošní rok očekává těžbu ve  výši 12,1 mil. tun (-5% y/y). Předpokládáme, že odhad objemu těžby může být během roku dále snížen.U energetického uhlí došlo k nečekanému nárůstu ceny z 69 na 79 EUR za tunu, důležitější koksárenské uhlí bylo prozatím nasmlouváno za 91,5 EUR vs. 137 EUR za tunu v roce 2008 a koks za 230 EUR za tunu vs. loňských 302 EUR. Podle očekávání vzrostl podíl kratších (kvartálních) cenových kontraktů, letošní průměrné ceny všech druhů uhlí i koksu se tak mohou v závislosti na měnících se ekonomických podmínkách ještě podstatně měnit.Hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál a celý rok 2008 nepřinesly zásadní překvapení, čistý zisk na akcii dosáhl za celý rok 1,33 EUR, dividenda 0,46 EUR. To představuje 35% výplatní poměr, což je sice nižší než avizovaný 50% výplatní poměr, nicméně ten je definován jako průměrný v rámci ekonomického cyklu, jinými slovy v současné ekonomické krizi musíme počítat s nižším dividendovým výplatním poměrem.Ekonomická krize ovlivnila také avizovanou koupi podílu v ukrajinské společnosti Ferrexpo. Ten měl být převeden od mateřské RPGI na NWR, nicméně po vlně nevole ze strany menšinových akcionářů, kteří pochopitelně nebyli ochotni zaplatit za tento podíl cenu vyjednanou na podzim 2008, se management NWR rozhodl hlasování o této akvizici zrušit.Vzhledem k tomu, že NWR v současné době čeká na výsledky studie proveditelnosti pro důl Debiensko v Polsku a podle našeho názoru existuje nezanedbatelná pravděpodobnost, že celý projekt bude pozastaven, aktuální ocenění jsme postavili na číslech bez dolu Debiensko.Letošní a příští rok budou pro NWR velmi obtížné a pokles cen a částečně i těžby se negativně projeví na ziscích společnosti. Pro letošní rok očekáváme pokles čistého zisku na 98 mil. EUR (-72% y/y).Na základě výše zmíněných faktorů jsme provedli ocenění společnosti NWR modelem diskontovaných peněžních toků (FCFE) a v souladu s jeho závěry snižujeme cílovou cenu pro akcie společnosti NWR na 110 CZK (375 GBp). Vzhledem k tomu, že tato cílová cena převyšuje aktuální tržní cenu akcií NWR o 49%, ponecháváme investiční doporučení na stupni „koupit".Celou analýzu ke stažení naleznete zde. zde. (353,46 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář