New World Resources: predikce výsledků za 3Q2012

06.11.2012 17:40:55

Jako je již tradicí, NWR již před výsledky zveřejnili základní parametry vývoje těžby a prodejů uhlí a koksu, což snižuje rozptyl analytiky očekávaných výsledků, minimálně na úrovni tržeb. Naše očekávání provozních výnosů je mírně pod tržním konsensem, což zřejmě odráží naši defenzivnější projekci ostatních výnosů (doprava, prodej vedlejších produktů atd.).

U provozních nákladů už je rozptyl odhadů trhu tradičně vyšší, naše projekce je mírně nad konsensem na úrovni EBIT a mírně pod ním na úrovni EBITDA. Flexibilita provozních nákladů je u NWR nízká, přesto si myslíme, že firma dokázala meziročně OPEX snížit o více než 5% resp. mezikvartálně o 1% díky nižším očekávaným nákladům na materiál, energie a služby (nižší produkce vs. 2Q2012). Provoznímu zisku by měl poměrně výrazně pomoci nárůst skladových zásob uhlí a koksu během 3Q, očekáváme pozitivní efekt 25 mil. EUR.

Čisté finanční náklady, které jsou hůře predikovatelné (my počítáme s -16 mil. EUR) by měly poslat hospodářský výsledek před zdaněním do červených čísel – očekáváme ztrátu přes 5 mil. EUR a při téměř nulové očekávané dani by podobný měl být i hospodářský výsledek po zdanění.

Oznámené ceny koksovatelného uhlí a koksu pro 4Q2012, stejně jako cílové hodnoty celoroční těžby, prodejů a zásob uhlí a koksu indikují, že NWR vykáže v 4Q2012 poměrně vysokou ztrátu, červená by měla být i čísla na provozní úrovni. Spotové ceny koksovatelného uhlí se na trzích zdá se stabilizovaly, i když na nízkých úrovních a omezení nabídky by mohlo vést k mírnému nárůstu cen v příštích kvartálech. Dokud se nicméně ceny nevrátí na úroveň alespoň 200 USD/t, bude mít NWR problémy dostat se do černých čísel.

Pro investory by nemělo být tak podstatné, zda NWR ve 3Q2012 vykáže několik mil. EUR ztráty či zisku, důležité jsou jiné faktory. Pozornost by měla být upřena především ke komentářům o vývoji tržního prostředí ve střední Evropě (ceny uhlí a koksu, úroveň zásob, poptávka z ocelárenského průmyslu) a případným novým informacím k projektu Debiensko. Z pohledu samotných hospodářských výsledků za 3Q2012 vidíme jako klíčové to, jak se budou vyvíjet provozní náklady, protože při současných nízkých cenách uhlí je schopnost managementu NWR nacházet další úspory v OPEX stěžejním, i když velmi složitým, úkolem.

Celá predikce výsledků NWR za 3Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář