New World Resources: predikce výsledků za 3Q2011

04.11.2011 11:06:14

Společnost New World Resources (NWR) nedávno oznámila klíčová čísla těžby a prodejů za 3Q2011, na úrovni výnosů tak zbývá jen několik drobných otazníků – tedy kolik k očekávaným výnosům z prodeje uhlí a kosku (350 mil. EUR) přidají ostatní výnosy (prodej vedlejších produktů, doprava atd.). My predikujeme celkové výnosy ve výši 395 mil. EUR, tedy mírně pod tržním konsensem.

To podstatné pro investory se nicméně bude odehrávat níže ve výsledovce - tj. na úrovni provozních nákladů (OPEX). Stejně jako trh i my očekáváme mezikvartální pokles OPEX, nicméně s naší projekcí q/q poklesu o 7,5% (bez D&A) jsme i zde o něco málo pesimističtější. Finanční výsledek očekáváme blízko úrovně z 2Q, konkrétně -14,5 mil. EUR, což dle naší projekce vyústí v zisk před zdaněním na úrovni 52,4 mil. EUR a čistý zisk pro akcionáře NWR predikujeme na úrovni 40 mil. EUR. Čistý zisk za celých 9M2011 by potom měl dosáhnout úrovně 126 mil. EUR.

Celá predikce výsledků NWR za 3Q2011 ke stažení zde. zde. (129,03 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář