New World Resources: predikce výsledků za 2Q2012

08.08.2012 16:28:48

Očekáváme, že společnost NWR vykáže za 2Q2012 čistý zisk ve výši 28 mil. EUR, což by znamenalo 66% y/y pokles. Hlavní příčinu lze hledat ve výnosech, které predikujeme o téměř 25% nižší než ve stejném období před rokem, kvůli nižším prodejům uhlí a především výraznému y/y poklesu prodejních cen koksovatelného uhlí a koksu. Při velmi málo elastických nákladech je výsledkem výrazný pokles zisku. Ten by přitom mohl být ještě vyšší, nebýt pozitivního vlivu značného nárůstu zásob vytěženého uhlí na výsledovku (očekáváme dopad do P&L ve výši +52 mil. EUR).

V samotných výnosech by tradičně nemělo být velké překvapení vzhledem k tomu, že společnost již nedávno oznámila údaje o těžbě a prodejích uhlí za 2Q. Nečekaně vysoká byla těžba uhlí, jedním z hlavních otazníků je v tomto smyslu dopad takto vysoké těžby na provozní náklady. Ve srovnání s 2Q2011 očekáváme pokles OPEX, hlavně na úrovni nákladů na materiál a služby. Provozní zisk tak predikujeme na úrovni 55 mil. EUR, zisk EBITDA by podle naší projekce měl zůstat jen těsně pod 100 mil. EUR hranicí.

Čisté finanční náklady byly v 1Q2012 mimořádně nízké (3 mil. EUR), tentokrát predikujeme návrat do „běžnějšího“ teritoria (15,5 mil. EUR) při absenci tak pozitivního vlivu zisku z přecenění derivátů a FX. Zisk před zdaněním by tak dle naší projekce měl dosáhnout 39 mil. EUR, zisk připadající akcionářům NWR potom 28 mil. EUR neboli 11c na akcii.

Samotné výsledky nebudou podle nás pro investory tak důležité, jako následující témata: a) novinky kolem osudu projektu Debiensko; b) komentáře týkající se vývoje trhu s uhlím, resp. s ocelí, v CEE; c) důvody vysokého nepoměru mezi těžbou a prodeji uhlí ve 2Q a potenciální dopady na celoroční guidance obou veličin.

Aktuální vývoj spotových cen na trhu s koksovatelným uhlím není příznivý (pod 200 USD/t) a akcie  NWR jsou tak i nadále pod tlakem obav z dalšího poklesu cen uhlí pro 4Q2012, případně rok 2013 (tady to platí i pro energetické uhlí). Oznámené ceny na 3Q spolu s pravděpodobně slabými cenami ve 4Q a očekávaným snížením zásob uhlí indikují, že NWR se zřejmě bude v druhé části letošního roku pohybovat přinejlepším kolem nuly, spíše v mírné ztrátě. Výraznější oživení ceny akcií NWR bude v takovém prostředí pro nejbližší dobu velmi obtížné.

Kompletní predikci výsledků NWR za 2Q2012 naleznete ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář