New World Resources: predikce výsledků za 2Q2011

11.08.2011 11:24:48

Společnost NWR v letošním roce začala při zveřejňování dojednaných kvartálních cen koksovatelného uhlí poskytovat také několik základních hospodářských údajů předchozího kvartálu. Zveřejnění těchto dat 22.7.2011 nám tedy již ukázalo, jaké výsledky, minimálně na úrovni výnosů, lze očekávat. Při známém objemu těžby i prodejů uhlí a průměrných prodejních cen by tak odchylky naší projekce tržeb za 2Q2011 (452,7 mil. EUR) od skutečnosti měly být relativně nízké, vyplývající jen z případně odlišné výše ostatních výnosů. Není tedy ani překvapením, že naše projekce je velmi blízko tržnímu konsensu.

Vývoj provozních nákladů považujeme (vzhledem k výsledkům předchozího kvartálu) za důležitější a na této úrovni se také od tržního očekávání odchylujeme negativním směrem. Očekáváme o něco vyšší provozní náklady, související s vysokou úrovní těžby uhlí ve 2Q a pokračujícími přípravnými pracemi na vyšší těžbu dražšího koksovatelného uhlí pro druhou polovinu letošního roku a dále. Očekáváme proto především poměrně značný nárůst spotřeby materiálu a energií (y/y i q/q). Zisk na úrovni EBITDA proto očekáváme ve výši 158,8 mil. EUR (což znamená EBITDA marži 35,1%), provozní zisk EBIT potom 114,4 mil. EUR (marže 25,3%). Zde je ještě nutné poznamenat, že předpokládáme poměrně značný pozitivní vliv změny zásob vytěženého uhlí do EBIT(DA) kvůli značnému (cca 380 tis. tun) nárůstu zásob během 2Q (tento účetní efekt očekáváme ve výši +23,8 mil. EUR).

Velký vliv bude mít tradičně finanční výsledek, kde v naší predikci počítáme ve 2Q s negativním vlivem na zisk před zdaněním ve výši 25,3 mil. EUR, což by znamenalo pretax 89,1 mil. EUR a při modelované efektivní výši daně 23% čistý zisk 69,1 mil. EUR (0,26 EUR/akcii). Naše projekce je tak kvůli vyšším očekávaným provozním nákladům a částečně i finančním nákladům pod tržním konsensem. Každopádně v současných podmínkách na finančních trzích nevidíme hospodářské výsledky NWR jako příliš směrodatné. Trh nyní řeší, zda se globální ekonomika potácí do další recese nebo období dlouhého (téměř) nulového růstu, což může mít své jasné důsledky do cen především koksovatelného uhlí a koksu. Množí se navíc negativní signály z ocelárenského sektoru a investoři jsou nyní vůči cyklicky citlivým odvětvím velmi obezřetní.

Kompletní predikce výsledků hospodaření NWR za 2Q2011 ke stažení zde. zde. (123,63 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář