New World Resources: predikce výsledků za 1Q2012

09.05.2012 15:39:01

Jak je již v posledních čtvrtletích tradicí, společnost NWR v předstihu oznámila některá klíčová čísla o produkci a prodejích uhlí a koksu v předchozím kvartále. To, že trh již zná, kolik uhlí a koksu firma v 1Q2012 prodala, v praxi znamená velmi malý rozptyl očekávání na úrovni výnosů (odhady se pohybují mezi 345 a 354 mil. EUR). Naše predikce je na úrovni 349,5 mil. EUR a vychází z toho, že NWR vykáže výnosy z prodeje koksovatelného uhlí ve výši 181,9 mil. EUR, energetického uhlí 74,8 mil. EUR a koksu 48,1 mil. EUR. Ostatní výnosy predikujeme na úrovni 44,7 mil. EUR.

Na úrovni provozních nákladů (OPEX) je naše projekce tentokrát prakticky přesně na tržním konsensu. Jednotkové náklady těžby půjdou meziročně nahoru kvůli nízké těžbě uhlí v 1Q (pouze 2,39 mil. tun vs. průměr za poslední 3 roky 2,81 mil. tun resp. 2,58 mil. tun v 1Q2011) a předpokládáme, že OPEX tak bude přibližně na úrovni 1Q2011, tedy cca 335 mil. EUR. To by implikovalo zisk na úrovni EBIT ve výši 11,4 mil. EUR, meziročně o cca 68% nižší, EBITDA potom vychází na 56,3 mil. EUR.

Jen velmi malý zisk na provozní úrovni při tradičně poměrně vysoce negativní bilanci finanční části výsledovky implikuje, že společnost NWR by za 1Q2012 měla vykázat čistou ztrátu. Její konkrétní výše je pochopitelně závislá na finančním výsledku, který tradičně u NWR bývá mezi minus 15-30 mil. EUR – my v predikci počítáme s -21 mil. EUR, což by nás přivedlo k cca 10 mil. EUR ztrátě na úrovně výsledku před zdaněním a cca 7 mil. EUR ztrátě na hospodářském výsledku.

Stejně jako již známe některá z klíčových čísel za 1Q2012, známe již také vyjednané ceny uhlí a koksu na probíhající 2Q. Tyto ceny jsou ještě níže v q/q srovnání a ani při vyšší těžbě tak nelze očekávat, že výsledek za druhý kvartál bude (o mnoho) lepší než čísla za kvartál první. Pro investory je nicméně nyní především klíčové, zda se několik posledních náznaků o zastavení se a naopak mírném růstu cen koksovatelného uhlí na světových trzích přetaví v trvalejší stabilizaci/růst a ceny za 2Q2012 tak budou dnem v rámci tohoto cyklu. Zapomínat nicméně nemůžeme ani na vývoj cen koksovatelného uhlí, který sice nemá tak bezprostřední dopad na výsledky NWR, ale poměrně velký pokles cen v posledních dnech je také jedním z faktorů, kvůli němuž akcie NWR klesly na dohled stokorunové hranici. Samotné výsledky zřejmě nebudou žádným klíčovým katalyzátorem pro ceny akcií NWR.

Celá predikce výsledků New World Resources ke stažení zde. zde. (673,05 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář