New World Resources: predikce výsledků hospodaření za 4Q2010

17.02.2011 16:24:33

Společnost NWR oznámila některá data k 4Q2010 již na konci ledna spolu se zveřejněním vyjednaných cen energetického uhlí a plánovaných objemů těžby/prodejů na rok 2011. Vzhledem k tomu, že jsou již známé jak ceny, tak i objemy těžby a prodejů uhlí a koksu, neměly by výsledky, zvláště na úrovni provozních výnosů, přinést výraznější překvapení. My očekáváme, že NWR oznámí tržby za 4Q2010 ve výši 471,3 mil. EUR, což by byl 38,1% y/y nárůst. Struktura tržeb by měla být následující: 202,6 mil. EUR koksovatelné uhlí, 114,7 mil. EUR energetické uhlí, 94,6 mil. EUR koks, zbylých 59,4 mil. EUR potom predikujeme u ostatních výnosů. Vzhledem k tomu, že by mělo dojít ke snížení zásob vytěženého uhlí, počítáme v projekci také s negativním vlivem prodeje tohoto uhlí do provozního výsledku ve výši cca 8,8 mil. EUR.

Na provozních nákladech by mělo dojít k poměrně výraznému nárůstu jak meziročně (+18%), tak i vs. 3Q2010 (+13%). V nákladech se projeví vyšší těžba uhlí (+13% y/y), vyšší náklady na materiál a energie (spojené s těžbou ve složitějších geologických podmínkách a vyšší potřebou průzkumných a přípravných prací v dolech) i meziroční nárůst mezd. Předpokládáme také skokový mezikvartální nárůst odpisů vlivem definitivního uzavření koksovny Šverma (očekáváme odpisy o 4,5 mil. EUR vyšší vs. 3Q2010). Výše uvedené faktory by se měly znamenat, že provozní zisk NWR ve 4Q2010 dosáhne 118,4 mil. EUR a zisk na úrovni EBITDA 164,3 mil. EUR.

Jako tradičně, největší nejistotou je vývoj finančního výsledku. Při projekci přibližně srovnatelného vývoje s 3Q2010 očekáváme zisk před zdaněním ve výši 92,2 mil. EUR a čistý zisk 71,0 mil. EUR. To by znamenalo, že celoroční čistý zisk dosáhne 234,6 mil. EUR, v přepočtu 0,88 EUR/akcii (21,4 CZK/akcii).

Naše projekce je tentokrát velmi blízko tržnímu konsensu, což vyplývá z toho, že některá čísla jsou trhu již známá a rozptyl odhadů je tak tentokrát nižší než obvykle. I díky tomu by výsledky neměly mít na trh významný dopad, investoři se budou i nadále soustředit na vývoj cen koksovatelného uhlí na světových trzích, vyjednávání mezi australskými těžaři a japonskými ocelárnami (jednání právě začínají) a následné oznámení cen koksovatelného uhlí NWR pro japonský fiskální rok 2011 (březen/duben).

Celá predikce výsledků NWR ke stažení zde. zde. (139,68 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář