New World Resources: predikce výsledků hospodaření za 1Q2011

12.05.2011 10:56:30

Ačkoliv letošní rok by měl být pro NWR velmi příznivý vzhledem k vývoji cen uhlí (pravděpodobně dosáhne druhého nejvyššího zisku v historii), v prvním kvartále ještě nemůžeme od výsledků společnosti čekat zázraky. Jedním důvodem je skutečnost, že výrazný růst cen uhlí, související především s australskými povodněmi a pokračujícím růstem poptávky, se projeví v plné míře v hospodaření NWR až od 2Q2011, druhým důvodem potom to, že společnost měla v 1Q2011 potíže s těžbou koksovatelného uhlí, což se negativně projeví na ziskových maržích (viz dále).

NWR již 11. dubna 2011 zveřejnila údaje o těžbě a prodejích uhlí, z čehož lze již poměrně dobře usuzovat na vývoj tržeb společnosti v 1Q2011. Zklamáním byla velmi nízká úroveň těžby, především koksovatelného uhlí. To má několik implikací pro výsledky za 1Q: došlo logicky k nárůstu jednotkových nákladů těžby (vysoký podíl fixních nákladů), což sice ještě nemusí být samo o sobě významné, protože prodeje uhlí nebyly tak špatné jako těžba. Zároveň to ovšem znamená, že NWR musela poměrně hluboko sáhnout do zásob vytěženého uhlí, což se dle IFRS promítne negativně do provozního výsledku.

Očekáváme, že NWR oznámí tržby ve výši 383,8 mil. EUR (+16,8% y/y), z toho tržby z prodeje koksovatelného uhlí dosáhnou 168,9 mil. EUR, tržby z prodeje energetického uhlí 110,3 mil. EUR a tržby z prodeje koksu 60,7 mil. EUR (celkem tyto položky 339,9 mil. EUR). Provozní náklady očekáváme v celkové výši 275,6 mil. EUR plus 43,9 mil. EUR odpisy, což by po započtení negativního vlivu prodeje uhlí ze zásob vedlo k provoznímu zisku 45,9 mil. EUR a k zisku EBITDA na úrovni 89,8 mil. EUR (+56,7% y/y).

Čistý zisk očekáváme ve výši 13,7 mil. EUR ve srovnání se ztrátou 14,5 mil. EUR ve stejném období loňského roku. Ve srovnání s tržním mediánem 21 mil. EUR (resp. 27 mil. EUR dle průměru) jsme tedy o něco pesimističtější, což vyplývá z naší o něco vyšší projekce provozních nákladů a také finančních nákladů (které jsou ovšem tradičně dost volatilní a špatně predikovatelné). Především si však myslíme, že výsledky za 1Q pro trh zřejmě nebudou příliš indikativní, vzhledem k očekávanému výraznému růstu ziskovosti v dalších kvartálech.

Celá predikce výsledků NWR za 1Q2011 ke stažení zde. zde. (119,73 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář