New World Resources: flash analýza výsledků za 4Q2011

23.02.2012 15:24:39

Žádné významné překvapení nepřinesly výsledky NWR za 4Q2011 a potažmo celý rok 2011. Výnosy mírně zaostaly za naší projekcí, ovšem výhradně kvůli nejádrovým položkám, které můžeme souhrnně nazvat „ostatní výnosy“. Klíčovou neznámou výsledků byl vývoj provozních nákladů (OPEX), které byly v souhrnu nakonec velmi blízko naší projekci – vyšší náklady na materiál, energie a služby byly kompenzovány nižšími personálními náklady. Zisk na úrovni EBIT náš odhad lehce překonal (40,7 mil. EUR vs. oček. 39,3 mil. EUR), na optimističtější tržní konsensus nicméně nedosáhl.

Na úrovni EBITDA byl zisk mírně nižší i vůči naší projekci - jinými slovy, odpisy a amortizace byly ve 4Q nižší než ukazoval náš model. V této souvislosti zmiňujeme i nižší CAPEX (pod 200 mil. EUR), který nicméně v následujících letech poroste kvůli zvyšujícím se investicím do rozvoje dolu Debiensko (letos počítá NWR s CAPEX 40-50 mil. EUR pro Debiensko a celkovým CAPEX kolem 250 mil. EUR). NWR vstupuje do období nadprůměrných kapitálových výdajů v době oslabujících cen koksovatelného uhlí a koksu, což je bezpochyby jeden z kritických faktorů pro valuaci akcií NWR.

Na podprovozní úrovni jsme zaznamenali nižší čisté finanční náklady, které vyústily ve vyšší než námi očekávaný zisk před zdaněním, výrazně vyšší efektivní korporátní daň však tento efekt dokonale eliminovala. Výsledkem je čistý zisk ve výši 8,8 mil. EUR, prakticky přesně na úrovni naší predikce (9,0 mil. EUR). Tržní konsensus byl postaven o cca 10 mil. EUR výše a z tohoto pohledu lze hovořit o mírném zklamání pro investory. Je však jedním dechem nutno dodat, že se pohybujeme v pro NWR nízkých číslech a rozdíl zisku oproti konsensu je tak skutečně velmi malý.

Firma potvrdila všechna čísla a očekávání, která prezentovala v lednu při zveřejnění cen uhlí na 1Q2012. Management navrhuje vyplatit ze zisku 2H2011 dividendu ve výši 0,07 EUR/akcii (1,75 CZK), což znamená mírně nižší než 50% payout. Celkově můžeme říct, že výsledky prakticky nezměnily náš pohled na firmu a její očekávané hospodářské výsledky pro následující období. Klíčovým faktorem zůstává vývoj mezinárodních cen koksovatelného uhlí. Ty zatím stále klesají a trh pro případný re-rating akcií NWR potřebuje vidět přinejmenším stabilizaci cen. Aktuálně pracujeme na novém ocenění, které přineseme v příštích týdnech.

Celá flash analýza výsledků NWR za 4Q2011 ke stažení zde. zde. (123,33 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář