New World Resources: flash analýza výsledků za 4Q2010

24.02.2011 13:34:10

Od čísel za 4Q resp. FY2010 se v případě NWR nečekalo žádné významné překvapení a dá se říci, že ani nepřišlo. Je pravdou, že několik čísel je mírně horších než bylo naše či tržní očekávání, veskrze se nicméně jedná o nejádrové položky jako jsou nižší ostatní provozní výnosy či naopak vyšší ostatní provozní náklady. Klíčová čísla výnosů i nákladů jsou velmi blízko naší projekci. Negativní vliv výše zmíněných vyšších ostatních nákladů a nižších výnosů, stejně jako vyšších finančních nákladů, je částečně kompenzován pozitivním vlivem reklasifikace nepokračujících operací (+9,6 mil. EUR), díky čemuž se čistý zisk za 4Q2010 dostal velmi blízko naší projekci (69,7 mil. EUR vs. oček. 71,0 mil. EUR).

Společnost potvrdila všechna čísla a výhledy, které oznámila na konci ledna včetně plánu letos vytěžit cca 11 mil. tun uhlí a prodat 10,3 mil. tun uhlí a 720 tis. tun koksu. Společnost očekává, že náklady těžby i letos porostou, což není překvapením, nicméně opět (viz naše poslední analýza http://bit.ly/hJyuol) je nutné zdůraznit, že právě vývoj nákladů, ovlivňovaný stále více geologickými podmínkami těžby, bude mít rostoucí vliv na hospodaření společnosti. Společnost také připouští to, o čem jsme spekulovali v našem posledním reportu, tedy o přechodu na kvartální cenové kontrakty u koksovatelného uhlí pro celou produkci. Připomínáme, že dosud prodává NWR uhlí na základě cenového kontraktu na japonský fiskální rok (duben-březen) a pouze cca 20% produkce koksovatelného uhlí prodává na základě kvartálních kontraktů. Přechod na kompletní kvartální cenové smlouvy bude nepochybně vynucen především tlakem klíčových zákazníků, pro NWR bude znamenat těsnější spojení s cenovým vývojem na trhu se všemi jeho pozitivními i negativními dopady.

Společnost potvrdila, že v 1H2011 hodlá reinkorporovat do Velké Británie. Firma dále uvedla, že práce na rozvoji dolu Debiensko v Polsku pokračují. Firma uvedla, že první část studie proveditelnosti by měla být dokončena v březnu 2011. Již byly uzavřeny některé dodavatelské smlouvy s převážně polskými firmami a NWR letos hodlá do Debienska investovat cca 50 mil. EUR (což je v souladu s našimi předpoklady).

Kompletní flash analýza výsledků NWR ke stažení zde. zde. (146,01 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář