New World Resources: flash analýza výsledků za 3Q2012

14.11.2012 14:43:57

Společnost NWR reportovala lepší než očekávané výsledky za 3Q2012 a to prakticky na všech úrovních výsledovky. Na výnosech je rozdíl relativně nízký, díky vyšším ostatním výnosům jsou celkově tržby o něco nad naší projekcí. Také pozitivní vliv nárůstu zásob vytěženého uhlí na hospodářský výsledek je relativně in-line (+26 mil. EUR vs. oček. +25 mil. EUR). Celkově v top line nevidíme nic, co by překvapilo či se výrazněji odchýlilo od předběžně reportovaných dat či našich odhadů.

Na provozních výnosech už překvapení vidíme – OPEX bez odpisů jsou o cca 10 mil. EUR nižší, než jsme předpokládali. Cca polovina tohoto rozdílu je v kolence „ostatní náklady“ a nelze ji tedy přeceňovat, druhá polovina se rekrutuje z nižších personálních nákladů a nákladů na služby. Je nepochybně dobře, že vidíme úspěšnou pokračující snahu managementu NWR o nákladové úspory, na druhou stranu jsme i nadále přesvědčeni, že není důvod v našem modelu snižovat očekávaný OPEX pro další roky. Firma nehodlá ve větší míře propouštět a naděje na stagnaci či dokonce snížení mezd dle kolektivní smlouvy je minimální.

Podobně velký rozdíl jako na OPEX byl k vidění i ve finančním výsledku. Místo námi očekávaných 16 mil. EUR a typického rozpětí 10-30 mil. EUR byly čisté finanční náklady jen 6 mil. EUR, proto je rozdíl mezi reportovanými čísly a odhady na zisku před zdaněním ještě vyšší a to téměř 25 mil. EUR. Místo čisté ztráty 6 mil. EUR, kterou jsme očekávali, tak NWR reportovala zisk téměř 13 mil. EUR. Tento výsledek by měl zajistit to, že se za celý rok 2012 NWR zřejmě nakonec nepropadne do ztráty, kterou nicméně očekáváme pro 4Q2012.

Není překvapivé, že management NWR hodnotí výhledy trhu a samotné firmy na příští rok jako „extrémně nejisté“. Předpokládáme, že firma kromě hledání dalších nákladových úspor a omezení CAPEX zastaví projekt Debiensko (rozhodnutí má padnout na začátku roku). Ceny koksovatelného uhlí se na spotovém trhu stabilizovaly a v některých případech mírně odrazily ode dna, očekáváme, že by v příštím roce mohly v průměru být kolem 190-200 USD/t, což by pro NWR znamenalo cenu kolem 120-125 EUR/t, tedy na hranici ziskovosti. Vyjednávání o cenách energetického uhlí pro rok 2013 bude velmi obtížné vzhledem k vysokým zásobám termálního uhlí v Polsku, zde očekáváme y/y pokles cen. I přes lepší výsledky za 3Q2012 tak aktuálně nevidíme příliš důvodů, proč by investoři měli být pro nejbližší období optimističtější.

Celá flash analýza výsledků NWR za 3Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář