New World Resources: flash analýza výsledků za 3Q2011

16.11.2011 12:27:09

Společnost New World Resources dnes ráno oznámila výsledky za 3Q2011, které nepřinesly žádné mimořádné překvapení. Provozní výsledek je v souladu s očekáváním trhu a mírně nad naší projekcí, což je však z velké části způsobeno vyšším pozitivním příspěvkem změny zásob vytěženého uhlí resp. vyprodukovaného koksu. Provozní náklady byly naopak o cca 10 mil. EUR vyšší než jsme predikovali, což do značné míry souvisí s výše zmíněným větším nárůstem zásob uhlí (bližší vysvětlení níže). Čistý zisk dosáhl 33,9 mil. EUR, což je méně než trh očekával, negativně se zde projevilo oslabení CZK a další položky finančního výsledku, který se po přechodném zlepšení ve 2Q (-14 mil. EUR) opět vrátil k předchozím hodnotám v okolí  -30 mil. EUR.

Společnost ponechala v platnosti svoji guidance celoroční těžby i prodejů uhlí a koksu, což implikuje pro 4Q výraznou změnu těžebního mixu směrem ke koksovatelnému uhlí. My očekáváme, že NWR by mohlo svoji guidance překonat na úrovni prodejů uhlí díky vyšším prodejům energetického uhlí (očekáváme celoroční prodeje 10,4 mil. tun vs. guidance 10,3 mil. tun). U koksu zatím v naší projekci počítáme se střední hodnotou oznámené guidance, tedy s prodejem 550 tis. tun koksu za rok 2011.

Kompletní flash analýza výsledků NWR za 3Q2011 ke stažení zde. zde. (127,24 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář