New World Resources: flash analýza výsledků za 2Q2011

24.08.2011 15:42:29

Společnost New World Resources (NWR) dnes oznámila, že za druhý kvartál 2011 dosáhla čistého zisku ve výši 82,5 mil. EUR (0,31 EUR/akcii), což je více než jsme očekávali a také mírně nad tržním konsensem. Přesto výsledky hodnotíme spíše jako mírně negativní, především kvůli změně očekávaného celoročního prodejního mixu směrem k levnějšímu energetickému uhlí. Stále si myslíme, že tržní konsensus je z hlediska očekávaného celoročního zisku (300 mil. EUR) příliš vysoký a výsledky za 2Q by měly vést k postupnému přehodnocení očekávání trhu směrem dolů. Náš model nyní ukazuje, že NWR za celý rok 2011 zřejmě nedosáhne na čistém zisku ani úrovně 200 mil. EUR (tedy cca 2/3 současné výše konsensu).

Klíčovým poselstvím výsledků z hlediska očekávané výkonnosti NWR ve zbytku roku je změna guidance prodejního mixu uhlí. Již dříve jsme říkali, že cíl 50:50 prodeje (koksovatelné vs. energetické uhlí) je dle údajů za první polovinu roku velmi nesnadný a samotná změna guidance nás tak příliš nepřekvapila. Nicméně změna je přece jen silnější, než jsme očekávali, i když zhodnocení čísel mírně komplikuje fakt, že NWR se rozhodlo začít samostatně reportovat prachové uhlí k injektáži (PCI). Toto uhlí má ve světě ocelárenství stále silnější pozici jako částečná náhrada koksovatelného uhlí. NWR doposud toto uhlí reportovala jako součást energetického uhlí (v 1H2011 byl podíl PCI uhlí na prodeji energetického uhlí 6,6% resp. 3,9% na celkových prodejích uhlí NWR), od roku 2012 hodlá firma toto uhlí klasifikovat jako koksovatelné uhlí (a také přejít ke kratším než ročním kontraktům). To dává smysl jak z pohledu použití PCI uhlí, tak i z pohledu ceny, kterou odhadujeme blízko ceně poloměkkého uhlí (tj. 20-25% pod cenou tvrdého uhlí HCC), které tvoří cca polovinu prodejů koksovatelného uhlí NWR.

Nový očekávaný prodejní mix zní: 44% koksovatelné uhlí, 4% PCI, 52% energetické uhlí. Vzhledem k tomu, že PCI je dosud součástí energetického uhlí, jedná se o poměrně významnou revizi mixu směrem k levnějšímu energetickému uhlí. To bude působit negativně na hospodářské výsledky NWR ve 2H2011 a odtud tedy pramení i náš výhled nižšího celoročního zisku než zatím očekává trh. Spolu s managementem firmy sice očekáváme, že se produkční mix v roce 2012 zlepší, otázkou je, jak rychle.

Celá flash analýza výsledků NWR za 2Q2011 ke stažení zde. zde. (123,44 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář