New World Resources: flash analýza výsledků za 1Q2012

16.05.2012 13:16:56

Společnost New World Resources dnes oznámila, že za 1Q2012 dosáhla čistého zisku ve výši 6,2 mil. EUR. To představuje téměř 80% y/y nárůst a lepší výsledek, než jsme očekávali (-6,9 mil. EUR). Firma také potvrdila všechny celoroční cíle, které zveřejnila dříve. Přesto nehodnotíme zveřejněné výsledky a další informace jako pozitivní a to ze dvou hlavních důvodů: Lepší čistý zisk vyplývá výhradně z mimořádných položek ve finančním výsledku (přecenění finančních derivátů); Firma oznámila, že bude revidovat projekt nového dolu v polském Debeinsku kvůli potenciálním vyšším nákladům (CAPEX i OPEX).

Samotná čísla příliš překvapení nepřinesla. Tržby byly mírně pod naší projekcí kvůli nižším ostatním výnosům a nižším výnosům z přepravy uhlí a koksu (což se nicméně projevilo také v nižším OPEX), hlavní výnosové položky popadly in-line s naší i tržní projekcí. Provozní zisk byl jen nepatrně pod odhadem, na EBITDA je rozdíl vyšší kvůli nižším než predikovaným odpisům.

Jak již bylo řečeno, hlavní rozdíl mezi naší projekcí a skutečností leží ve finančním výsledku. Zde jsme očekávali negativní bilanci 21 mil. EUR, NWR však reportovala pouze -3 mil. EUR. K tomuto rozdílu nejvíce přispělo pozitivní přecenění finančních derivátů (+14,3 mil. EUR y/y), nižší byly i FX ztráty. Je nicméně jasné, že tyto položky spadají do kategorie mimořádných a proto nelze lepší než očekávaný čistý hospodářský výsledek hodnotit jako pozitivní překvapení z hlediska valuace NWR.

Debiensko: v současných tržních podmínkách a výhledech pro nás není úplným překvapením, že vedení NWR se rozhodlo k revizi celého projektu dolu Debiensko. Kromě oficiálních důvodů, kterými jsou navýšení dosavadních investičních nákladů ze strany polských dodavatelských firem (o 10-20% vs. plán) a hrozba nutnosti postavit novou odsolovací jednotku kvůli vyšší než původně očekávané hladině vody v novém dole, bude management NWR nepochybně posuzovat také vyhlídky cen koksovatelného uhlí a dopady evropské dluhové krize. Co je jisté již nyní, projekt, i pokud bude pokračovat, bude mít několikaměsíční zpoždění. V naší připravované nové analýze NWR rozpracujeme různé scénáře dalšího vývoje. Prozatím hodnotíme dnešní výsledky a novinky ohledně Debienska jako neutrální až mírně negativní a tržní reakci považujeme za přiměřenou.

Celou flash analýzu výsledků NWR za 1Q2012 naleznete zde. zde. (674,29 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář