New World Resources: flash analýza výsledků za 1Q2011

18.05.2011 12:27:24

Společnost New World Resources (NWR) dnes ráno oznámila, že za první kvartál 2011 dosáhla čistého zisku 3,4 mil. EUR ve srovnání s 14,5 mil. EUR ztrátou ve stejném období loňského roku. Trh očekával čistý zisk 20,8 mil. EUR (dle průzkumu NWR mezi analytiky), naše predikce byla méně optimistická (13,7 mil. EUR), přesto je výsledek o něco horší. Tržby dopadly v souladu s naší i tržní projekcí (384,8 mil. EUR vs. naše očekávání 383,8 mil. EUR), příčinu nižšího zisku musíme hledat především ve vysokých provozních nákladech. Počítali jsme sice s vysokými jednotkovými náklady (86 EUR/t), skutečnost byla 90 EUR/t. NWR měla v 1Q problémy s těžbou koksovatelného uhlí a bylo možné počítat s vysokými jednotkovými náklady kvůli vysokému podílu fixních nákladů a přípravám na vyšší těžbu ve zbytku roku, rozdíl oproti naší projekci vidíme především ve vyšších než očekávaných nákladech na služby (rozdíl cca +9 mil. EUR vs. náš odhad). Ostatní položky (odpisy, finanční náklady) nepřekvapily, s výjimkou efektivní daně, která byla o 3 mil. EUR vyšší než jsme měli započítáno v naší predikci.

Důležité je, že společnost potvrdila cíle těžby, prodejů a prodejního mixu uhlí, stejně jako projekci růstu provozních nákladů.  Vzhledem k tomu by případná negativní reakce trhu měla být omezená. Od druhého kvartálu očekáváme výrazně vyšší zisk v souvislosti s a) vyššími prodejními cenami koksovatelného uhlí a koksu; b) postupným narovnáváním podílu koksovatelného a energetického uhlí v prodejích společnosti. Firma potvrzuje, že poptávka po uhlí v regionu zůstává velmi silná a že firma i nadále pozorně sleduje možné budoucí akviziční cíle (Polsko, Ukrajina).

Negativní reakci trhu by v následujících dnech mělo brzdit také očekávání možného zařazení akcií NWR do indexu FTSE 250 (rozhodne se na začátku června). Na conference callu pro analytiky nezazněly nové podstatné informace, snad s výjimkou odhadu zvýšení zásob uhlí v projektu Debiensko ze současných 190 mil. tun na cca 250 mil. tun (což souvisí s žádostí NWR o povolení k těžbě uhlí také v menších hloubkách než bylo původně plánováno), oficiálně nicméně toto zvýšení vytěžitelných zásob dle JORC musí potvrdit až expertní studie.

Kompletní flash analýza výsledků NWR za 1Q2011 ke stažení zde. zde. (122,57 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář