Microsoft: Predikce výsledků hospodaření za 1Q 2015

23.04.2015 12:48:06

Microsoft čelil v 1Q kromě stejných negativních faktorů jako ve 4Q také výrazně zhoršenému trhu se stolními počítači. Například Intel očekává pokles prodejů v letošním roce o 8 %, výzkumné firmy Gartner a IDC predikují přibližně -5 %. To má negativní vliv na prodeje Windows, což je stále nevětší a nejziskovější produkt společnosti. Velké množství těchto negativních zpráv přišlo až po výsledcích za 1Q, takže ne nutně musí být započítané v predikcích managementu. Je ale pravděpodobné, že už jsou do značné míry započítané v tržní ceně.

Tržby za prodeje licencí firmám v 1Q podle odhadů agentury Bloomberg dosáhnou 9,78 miliardy dolarů, což je téměř uprostřed intervalu, který management odhadl před 3 měsíci (9,7 – 9,9 miliardy USD). V prodejích hardware jsou tržní odhady nastaveny spíše na horní straně oficiálních guidance, což se může pohledem do minulých kvartálů ukázat jako správný odhad.

Pro celkové hodnocení výsledků bude důležitá i EBITDA marže, kterou trh očekává na úrovni 33,5 %, což by bylo zhruba v obrysech minulých čtvrtletí, ovšem úporná snaha o snižování nákladů by mohla být zdrojem pozitivního překvapení na této úrovni.

Sledované budou tak jako v 1Q tržby v Japonsku (klesají kvůli zvýšené spotřební dani), Číně (klesají kvůli postupnému přechodu státní správy na produkty od jiných dodavatelů) a Rusku (pokles kupní síly). Zásadní mohou být též měnové vlivy, které by měly snížit růst tržeb o 4 procentní body.

Vzhledem k mnoha potenciálně významným kurzotvorným informacím doporučujeme držet titul přes výsledky jen spekulativním klientům.

Celá predikce výsledků ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář