Komerční banka: změna investičního doporučení

01.07.2009 6:54:12

Od vydání posledního reportu ke Komerční bance (leden 2009) se ve střední Evropě naplno rozšířila hospodářská recese. Česká ekonomika se v 1Q2009 propadla o 3,4% a stejné meziroční tempo očekáváme i pro celý letošní rok. Míra nezaměstnanosti letos zřejmě vzroste na 8,6% a v příštím roce překročí 9% hranici. To bude mít své důsledky v bankovním sektoru, kde lze očekávat postupný nárůst podílu nesplácených úvěrů na celkových úvěrech a pokles dynamiky výnosů spojený s ochabnutím úvěrového trhu a nižší ekonomickou aktivitou.Komerční banka díky svému zaměření na korporátní sektor prozatím pocítila recesi především v oslabení aktivity v zahraničním obchodě a s ním spojený pokles poplatků z transakcí a v nárůstu nákladů rizika u několika velkých korporátních klientů. Předpokládáme, že v následujících čtvrtletích náklady rizika dále porostou (s určitým zpožděním za vývojem ekonomiky) s kulminací u spotřebitelských úvěrů až v roce 2011. Očekáváme, že procento úvěrů v selhání k celkovým úvěrům vzroste u KB nad 10% ze 4,8% v roce 2008, což bude mírně nad průměrem českého bankovního sektoru (zde očekáváme 9,2% v roce 2011).Čistý zisk Komerční banky by letos podle naší projekce měl ve srovnání s rokem 2008 klesnout o 29% na 9,3 mld. Kč, především vlivem výše zmíněných rostoucích nákladů rizika. Rentabilita vlastního kapitálu se však i přesto udrží bezpečně nad náklady kapitálu (letos očekáváme ROE 15,2%). Mírně horší budou hospodářské výsledky v roce 2010, kdy se bude projevovat další oslabení na úrovni výnosů a tvorba opravných položek na úvěry dosáhne vrcholu. Na úroveň čistého zisku 2008 by se potom KB měla dostat v roce 2012.Pro ocenění akcií KB jsme použili tradiční dividendový diskontní model (DDM). V něm jsme kromě aktualizované projekce účetních výkazů zvýšili požadovanou míru výnosnosti na 11,3% a prodloužili první fázi modelu do roku 2014. Model indikuje dvanáctiměsíční cílovou cenu akcií Komerční banky 2 900 CZK. Tato cena převyšuje aktuální tržní cenu akcií KB o 13%. Vzhledem k tomu, že rizikovost bankovního sektoru stále považujeme za nadprůměrnou, tento růstový potenciál nepovažujeme za dostatečný pro ponechání investičního doporučení na stupni „koupit". Proto snižujeme naše investiční doporučení pro akcie Komerční banky na stupeň „držet".

Celá analýza je ke stažení zde. zde. (235,41 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář