Komerční banka - změna cílové ceny

16.12.2009 7:58:18

Hospodářské výsledky Komerční banky za dosavadních devět měsíců letošního roku ukázaly, že banka je schopna se s nepříznivými ekonomickými podmínkami zatím vypořádat velmi dobře. Ztráta dynamiky růstu úvěrového trhu a pokles poplatků jsou kompenzovány efektivní kontrolou provozních nákladů, za meziroční pokles čistého zisku tak mohou především výrazně vyšší náklady rizika. Ty však nedosahují takových úrovní, jako jsme v předchozí analýze očekávali, což se příznivě odráží v naší projekci finančních výkazů.KB má proti většině ostatních CEE bank, jejichž akcie jsou obchodovány na burzách, několik podstatných výhod, díky nimž je považována za jednu z nejstabilnějších a nejméně rizikových bank v regionu. První výhodou je bezproblémová likvidita banky, související se stále nízkým poměrem úvěrů ke vkladům (70% 2009E). Díky ní banka nemusí spoléhat na financování na velkoobchodním trhu a zároveň má dostatečný prostor pro úvěrovou expanzi v době očekávaného ekonomického oživení bankovního trhu v ČR (2011 a dále). Poměr úvěrů ke vkladům se sice kvůli očekávanému rychlejšímu růstu úvěrů než vkladů bude postupně zvyšovat, po dobu první fáze našeho modelu DDM (do roku 2015) však zůstane bez problémů pod hranicí 100%.Další výhodou KB, kterou investoři v současné době oceňují, je skutečnost, že banka působí na relativně rozvinutém trhu v ČR a nemá expozici vůči problémovým trhům jako je Ukrajina, Pobaltí, Rumunsko či Maďarsko. Růstový potenciál českého trhu přitom ani zdaleka ještě není vyčerpán vzhledem ke stále nízkým úrovním proúvěrovanosti trhu a pokračujícímu procesu dohánění průměru EU. Banka disponuje dostatečným kapitálovým polštářem, přesto je schopna generovat nadprůměrnou rentabilitu vlastního kapitálu. Tyto zmíněné výhody KB se však odrážejí na ocenění jejích akcií. Ty se obchodují s výraznou prémií vůči peer group.Pro ocenění akcií KB jsme použili tradiční dvoufázový dividendový diskontní model (DDM). V modelu jsme posunuli první fázi projekce na roky 2010-2015, pro druhou fázi počítáme s dlouhodobě udržitelnou výší ROE 18% a růstem 3% při diskontní míře 10,8%. Model indikuje dvanáctiměsíční cílovou cenu akcií KB 3 950 CZK. Tato cílová cena převyšuje aktuální tržní cenu akcií KB      (3 800 CZK, závěrečný kurz k 15.12.2009) o 4%, proto ponecháváme naše investiční doporučení na stupni „Držet" („Hold").

Celá analýza je k dispozici ke stažení zde. zde. (451,63 KB)

 

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář