Komerční banka: predikce výsledků za 1Q2011

02.05.2011 10:05:23

Očekáváme, že Komerční banka v 1Q2011 dosáhla čistého zisku ve výši 3,35 mld. CZK, což by představovalo 4,4% meziroční nárůst resp. 0,5% mezikvartální pokles. Hlavním pozitivním faktorem v meziročním srovnání budou nepochybně opět náklady rizika, které očekáváme o cca 26% níže než v 1Q2010. Na druhou stranu nečekáme další výrazné snížení nákladů rizika oproti hodnotám z druhé části loňského roku. Management KB při výsledcích za 4Q2010 mj. řekl, že prostor pro další pokles nákladů rizika již není veliký vzhledem k tomu, že KB již není daleko od předkrizových úrovní (kolem 50 bp vs. 140 bp na vrcholu v 3Q2009 a 80 bp v 4Q2010).

Negativním faktorem v meziročním srovnání by naopak měl být nárůst provozních nákladů (OPEX). Ten očekáváme na první pohled velmi silný (přes 9% y/y), nicméně v 1Q2010 byl OPEX výrazně (a lze říct mimořádně) nízko. Nicméně i přesto jedním z hlavních témat posledních kvartálních výsledků byl právě výhled růstu OPEX pro rok 2011 ze strany KB (6-8% y/y) a byla to také hlavní příčina negativní reakce trhu na výsledky za 4Q2010. I proto bude vývoj provozních nákladů ostře sledovaný. My za celý rok 2011 zatím očekáváme růst OPEX o 6,5% y/y (vs. 6-8% KB), nicméně zároveň při nižším než managementem KB projektovaném růstu výnosů (+3% y/y vs. cca +5% dle KB). Námi projektovaný poměr provozních nákladů k výnosům (CIR) tak odpovídá očekáváním managementu KB – za celý rok 2011 očekáváme tento poměr na úrovni 40,9%.

Na provozních výnosech očekáváme jen mírný meziroční růstu čistého úrokového výnosu (NII, +0,9% y/y), doposud reportované výsledky bank v regionu zatím naznačují velmi slabý či nulový růst úvěrového trhu. U KB by se nejlépe mělo vést nemovitostním úvěrům, u nichž však KB (stejně jako jiné banky) dosahuje relativně nižších marží. Očekáváme poměrně silné číslo u výnosů z poplatků (+5% y/y) - mezikvartální pokles u této kategorie, ale také u jiných položek provozních výnosů, je z velké části záležitostí typických sezónních výkyvů.

Celkově vidíme tři klíčové položky, na něž by se měli investoři zaměřit: vývoj úvěrů a následně NII, vývoj provozních nákladů a tradičně také vývoj nákladů rizika.

Celá predikce výsledků Komerční banky za 1Q2011 ke stažení zde. zde. (112,62 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář