Komerční banka: predikce výsledků hospodaření za 4Q2011

10.02.2012 9:21:19

Z pohledu dosaženého celoročního čistého zisku byl rok 2011 zřejmě v případě KB nejhorším za posledních 5 let. Odpis hodnoty řeckých státních dluhopisů (očekáváme celkem 5,4 mld. CZK) se do výsledku vloni zakousl skutečně významně. Bez vlivu těchto odpisů by čistý zisk KB byl na historickém rekordu těsně pod 14 mld. hranicí.

Jak jsme výše naznačili, očekáváme, že KB i ve 4Q přistoupila ke snížení hodnoty řeckých bondů ve svém portfoliu. Celkový odpis očekáváme ve výši 70-75% nominální hodnoty, což by znamenalo pro 4Q dodatečný odpis mezi 0,7-1,1 mld. CZK. My v predikci konzervativně počítáme s odpisem na horní hranici avizovaného rozpětí, což podle nás odpovídá očekávaným závěrům jednání mezi IIF a řeckou vládou. Ve výše uvedené tabulce nicméně uvádíme i číslo očištěné o vliv tohoto odpisu.

Čisté provozní výnosy očekáváme ve 4Q2011 ve výši těsně pod 8,4 mld. CZK, což odpovídá celoročnímu nárůstu výnosů mírně nad 1% (v souladu s indikacemi managementu KB). Pod konkurenčním tlakem zřejmě zůstávají i nadále poplatky a provize, u čistého úrokového výnosu očekáváme pozitivní vliv nárůstu objemu úvěrů a stabilní úrokové marže.

U provozních nákladů očekáváme poměrně výrazný (5,5%) y/y růst, který je však způsobený do značné míry pozitivními mimořádnými položkami v 4Q2010 (bez nich jen cca 1% y/y nárůst). Celoroční OPEX by tak i tady měl být v souladu s guidance KB (lehce pod +6% y/y). Provozní zisk by tak měl meziročně klesnout o 1,7%.

Mimo odpis řeckých bondů očekáváme, že náklady rizika mezikvartálně vzrostou na 515 mil. CZK, když předpokládáme nižší pozitivní efekt rozpuštění dříve vytvořených opravných položek než v minulém kvartále a lehké zhoršení kvality úvěrů v retailovém segmentu. Zisk před zdaněním by tak měl dosáhnout 3,07 mld. CZK (4,15 mld. CZK bez vlivu řeckého odpisu) a čistý zisk potom 2,46 mld. CZK (3,35 mld. CZK).

Při splnění našich předpokladů by celoroční čistý zisk KB klesl o 29% na 9,5 mld. CZK neboli 250 CZK/akcii. Při typickém výplatním poměru by to indikovalo dividendu ve výši max. 150 CZK, my nicméně počítáme s variantou payout 70-80% a tedy dividendou 175-200 CZK (aktuální výnos 4,7-5,4%).

Celá predikce výsledků Komerční banky za 4Q2011 ke stažení zde. zde. (122,27 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář