Komerční banka: predikce výsledků hospodaření za 3Q2012

05.11.2012 8:33:41

Komerční banka stále více bojuje s nepříznivým makroekonomickým prostředím (téměř nulové sazby ČNB, mírná recese ekonomiky), v 3Q2012 by se jí to mělo dařit ještě poměrně dobře. Očekáváme, že banka oznámí čistý zisk na úrovni 3,4 mld. CZK, což je výrazně více než ve stejném období před rokem (které bylo negativně ovlivněno odpisem řeckých dluhopisů). Tentokrát naopak neočekáváme žádné významné mimořádné položky a zisk by tedy měl být v intencích toho, co považujeme za „normální“ kvartální zisk KB – tzn. nad třemi miliardami CZK.

Provozní výnosy jsou již delší dobu pod tlakem a změnu k lepšímu neočekáváme ani v 3Q2012. Jak čistý úrokový výnos, tak i výnosy z poplatků, by měly q/q stagnovat a y/y klesnout pod tíhou negativnímu tlaku na úrokové marže a nízké ekonomické aktivity v prostředí hospodářské recese. Nižší očekávanou čistou ziskovou marži by alespoň měl vyvážit mírný růst objemu úvěrů. Zisk z finančních operací byl v 2Q vysoký díky zaúčtování prodeje podílu v ČMZRB, nyní by se měl „normalizovat“ – očekáváme nicméně o něco vyšší zisk q/q (po očištění o mimořádné položky) díky předpokládané větší aktivitě při obchodování se státními bondy.

Provozní náklady předpokládáme na podobné úrovni jako v předchozím kvartále, při nižších výnosech tak očekáváme, že provozní zisk bude o cca 0,5 mld. CZK nižší než v 2Q2012. Náklady rizika byly v minulém čtvrtletí nečekaně nízké díky rozpuštění opravných položek u několika velkých korporátních úvěrů. Tento efekt by měl být do určité míry patrný i tentokrát a náklady rizika tak předpokládáme jen něco málo přes 400 mil. CZK. To by vedlo k zisku před zdaněním na úrovni 4,16 mld. CZK a již zmíněnému čistému zisku 3,4 mld. CZK.

Pro investory bude nicméně spíše důležitější update výhledů na příští rok vzhledem k včerejšímu dalšímu snížení sazeb ze strany ČNB a novým projekcím (ne)růstu evropské a potažmo české ekonomiky. Předpokládáme, že management KB bude opět o něco opatrnější ve výhledu úvěrových marží, růstu úvěrového trhu a v guidance nákladů rizika. Na druhou stranu se investoři zřejmě mohou v příštím roce těšit na zajímavou dividendu (předpokládáme 220-250 CZK/akcii). Akcie KB jsou poměrně nahoře, což podle nás omezuje prostor pro případnou pozitivní reakci na dobré výsledky.

Celá predikce výsledků Komerční banky za 3Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář